Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Strömsör - ur Hanna Bäckmans kamera - artikel 4

Strömsör - en historisk plats - artikel 1

Strömsör - en historisk plats - artikel 2

Strömsör - en historisk plats - artikel 3

<<<>>>

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Strömsör - ur Hanna Bäckmans kamera - artikel 4

Detta tros bli den sista artikeln i serien om Strömsör, byn utmed gamla Riks-13 i södra Västerbottens län men samtidigt i nordöstligaste hörnet av landskapet Ångermanland - då län och landskap har skilda gränser.

Hanna Bäckman - Strömsör

Bild 1. Hanna Bäckman, fotograf Nordmaling.

Artikel 1-3 berättade om tillblivelsen av lanthushållningsskolan och vårdhemmet i Strömsör, båda med början under 1910-talet och som ett resultat av en donation av markägaren Carl Häggström. Inriktning på verksamheten gavs av "Konunges Befallningshafvandes" i Västerbottens län – Landskansliet år 1911 – tolkas som dåtidens Länsstyrelse.

Strömsör

Bild 2. Medicine Doktor Carl Häggströms fastighet och som berättas om i tidigare artiklar i denna serie. Detta blev huvudbyggnaden för Strömsörs lanthushållningsskola, men som tråkigt nog brann ned 1949. Foto: Hanna Bäckman, Nordmaling.

I denna artikel 4 görs ett besök på Länsmuseet Västerbotten, i det digitala fotoarkivet. Där finns fotografen Hanna Bäckmans samling som väcker intresse. Vi tar oss friheten att visa några bilder men referens till Länsmuseet Västerbotten och då copyright avklingat efter 70 år i enlighet med regelverk.

Hanna Bäckman - Strömsör

Bild 3. Strömsörs lanthushållningsskola, korvråvara - glada grisar. Foto: Hanna Bäckman, Nordmaling.

Vi återger även information om Hanna Bäckman som Länsmuseet tillhandahåller och som vi refererar på detta sätt med egna ord:

Johanna Bäckman föddes 1875-07-03 i Nederkalix församling. Hon var dotter till telegraf- kommissionären Vilhelm Olof Anders Bäckman (född 1824 i Bexheda församling Kronobergs län) och Charlotta Silverbrand (född 1846 i Nederkalix församling). Vid början av 1880-talet flyttade familjen Bäckman till Nordmaling.

Hanna utbildade sig till foto i Stockholm och gick praktik i Falun och Leksand. Återkommen till Nordmaling och tillsammans med sin yngre bror Carl Gottfrid Bäckman (född 1884-01-07 i Nordmalings församling) startade man fotoateljén Firma G. & H. Bäckman i Nordmaling. Året var 1907 och Hanna drev ateljén i över 30 år varefter den övertogs av hennes medhjälpare Alice Bergström 1940. Hanna Bäckman var medlem i Svenska fotografers förbund. Hanna Bäckman dog 1963-03-20 i Nordmaling.

Hanna Bäckman - Strömsör

Bild 4. Strömsörs lanthushållningsskola, korvtillverkning. Foto: Hanna Bäckman, Nordmaling.

För att nu återgå till Strömsörs lanthushållningsskolan där Hanna Bäckman var frekvent gäst. Hon fotade vardagsgöromål och skolavslutningar. Här visar vi några bilder, och vill man se mer hänvisas man till Västerbottens Länsmuseums fotoarkiv via denna länk.

Hanna Bäckman - Strömsör

Bild 5. Strömsörs lanthushållningsskola, odlingar framför mangårdsbyggnaden. Foto: Hanna Bäckman, Nordmaling.

Hanna Bäckman - Strömsör

Bild 6. Strömsörs lanthushållningsskola, vårfest. Foto: Hanna Bäckman, Nordmaling.

Hanna Bäckman - Strömsör

Bild 7. Strömsörs lanthushållningsskola, examensdag. Foto: Hanna Bäckman, Nordmaling.

Bild 7 finns i många varianter i fotoarkivet vid Västerbottens Museum. Det var många kullar av unga damer som passerade skolan, och Hanna Bäckman verkar ha varit den fotograf som man kontrakterade.

Hörneås egen fotograf Algot Engström var ungefär samtida med Hanna Bäckman, och mest troligt kände de varandra. Algot var mer åt det fria konstnärligt spontana hållet än åt beställningsuppdrag. Trots detta var det många personer som hamnade i bild.

Hanna Bäckman FotoateljéHanna Bäckman Fotoateljé

Hanna Bäckman Fotoateljé

Bild 8-10. Letar man i egna arkiv, i detta fall grannen Gustav Jonssons fotoalbum som Skribenten digitaliserat, hittas en hel hög av ateljébilder varav några är från Hanna Bäckman i Nordmaling. Vem personerna i bild är förtäljer inte historien, dvs ingen aning.....

Kanske återkommer vi till Strömsör, både det som idag återstår av lanthushållningsskolan och kanske även några nya foton kring området där vårdhemmet låg?

Gunnar Engström, 2023-10-22

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se