Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Strömsör - en historisk plats - artikel 1

Strömsör - en historisk plats - artikel 1

Strömsör - en historisk plats - artikel 2

Strömsör - en historisk plats - artikel 3

Strömsör - en historisk plats - artikel 4

Strömsör - Återstoden

Häggströmarna på Strömsör - del 1

Jag sökte ett årtal och fann en trevlig hemsida

Ann-Katrin i Öre – artikel No 1

<<<>>>

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Strömsör - en historisk plats - artikel 1

Strömsör är en vacker plats invid den gamla bågbron över Öre älv. Så var även fallet för drygt 100 år sedan då platsen blev säte för vård och utbildning. Här etablerades två projekt, dels Strömsörs lanthushållningsskola dels Strömsörs "vanföreanstalt". Fokus i denna artikel är på Strömsörs lanthushållningsskola även om det visar sig att dessa hade en gemensam tillblivelse. Historien är intressant men samtidigt komplicerad och ganska lång. En initial tanke att skriva en artikel övergår fort till att dela upp materialt i flera artiklar på Becken-Webben.

Strömsör

Bild 1. I förgrunden den badintresserade katten Tussilago som betraktar matte Redaktör Lena Lindholm som kvällsbadar i Öre älv, den 30 sept 2023. Bakom kopplet är undertecknad Skribent som likaledes har badat. På andra sidan vattnet, ovan den höga strandbanken och ovan trädtopparna låg Strömsörs lanthushållningsskola, som denna artikel handlar om.

Strömsörs "vanföreanstalt" tillhör historien - liksom uttrycket - dåtidens vårdform för de med funktionshandikapp. Här används uttrycket "vårdhem". Detta vårdhem beskrevs i en artikel på Becken-Webben för några år sedan, och likväl ett minne av en stor valborgsmässoeld i en annan. Det var Becken-Webbens distansskribent Rune Öström som berättade.

Strömsör

Bild 2. Strömsörs vårdhem låg nästan granne med lanthushållningsskolan. Det fanns orsaker till detta, vilket framtida artiklar kommer berätta om. Området ser inte ut riktigt så här idag, utan har istället några större fristående bostadshus som kan vara rester av det som bilden visar.

Strömsörs lanthushållningsskola var en plats för unga damers skolning i lanthushållets göromål. Bild 3 visar ett flygfoto över den imponerande anläggningen.

Strömsör

Bild 3. Strömsörs lanthushållningsskola. Foto: Aero Material AB.

Strömsörs lanthushållningsskola lades ned efter att mangårdsbyggnaden brann 1949. Dock fanns ekonomibyggnader kvar och på sikt byggdes en nytt boningshus upp. Historien kom närmare sommaren 2023 då gårdens nya ägare skulle bli biodlare och köpte nordiska bin av Skribent och Redaktör i Hörneå.

Strömsör

Bild 4. Strömsörs lanthushållningsskola, eller egentligen dess mangårdsbyggnad. På verandan ses vinkande elever vilka vi återkommer till i framtida artiklar.

Foton i bild 2 och 4 är tagna av den kvinnliga fotografen Hanna Bäckman (f1875 - d1963) från Nordmaling. Hon var en flitig fotograf vid lanthushållningsskolan, och vi återkommer i artikel 4 med fler bilder och mer historia om både skolan och Hanna Bäckman. Angående copyright är alla bilder äldre än 70 år, vilket är en brytpunkt i detta hänseende. Därtill ges referens till bilders ursprung.

Gunnar Engström, 2023-10-15 

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se