Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Strömsör – Runes ungdomsminnen

Reportage

Hörneforsbor berättar

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Strömsör – Runes ungdomsminnen

Några foton på Becken-Webben leder till en tråd av historia, som här berättas av Rune Öström. Rune är uppvuxen i Håknäs, men bor sedan många år i Rosersberg norr om Stockholm. Rune har varit en återkommande skribent på Becken-Webben i tio år.

Vi återkommer till Strömsör och det vårdhem som är nedlagt sedan länge. Bakgrund kom från artikeln Valborg i Strömsör – med stor eld - Rune berättar.

Strömsörs sjukhem

Bild 1. Platsen för Runes berättelse - vårdhemmet i Strömsör. På gammalt språk kallades denna vårdform för vanföreanstalt, men det är historia idag.

I korrespondensen med Rune ställde Skribenten frågan om vårdhemmet har brunnit, för det som ses i bild 1 ses inte samma idag. Dessutom kommenteras vårdpersonalen i bild 2. Skribenten adderar några detaljer inom parentes. Så här skrev Rune i ett mail till Redaktionen 2021-03-18.

Intressanta bilder Du hittade av Strömsörs Vårdhem.  Att någon byggnad brann upp kan nog stämma, det hände nog långt efter att jag ”emigrerat”………(till Rosersberg).

Av de 5 flickorna (bild 2) känner jag igen den längst till vänster, är övertygad om att hon var från Håknäs men jag kommer inte ihåg namnet.

Många av flickorna som arbetade där var från de närmaste byarna men behovet av personal var större än närmaste omgivningen kunde leverera. Till stor del berodde det nog på att jordbrukarna hade ett stort behov av hjälp på hemmagården, den hjälpen var ju också ”gratis”. Det innebar att Strömsör blev tvungna att bygga ett tvåvåningshus med rum för flickor som kom längre bort ifrån, det huset står kanske kvar, det låg närmast vägen vid kurvan innan man kommer till virkesavlägget (vid bron över Öre älv).

Det där huset blev en stark magnet som påverkade grabbarna i byarna runt omkring, det var nog snudd på att huset fick s.k. dåligt rykte. Mycken kärlek uppstod och resulterade många äktenskap. Ett minne jag aldrig glömmer var när vi 14-15-åringar cyklade dit mörka kvällar och klättrade upp på brandstegen för att kika in genom fönstren, rätt så lärorikt må jag säga. För min del tog dessa besök slut när jag och min kompis Arne blev ertappade och fick en rejäl omgång stryk, s.k. kokstryk. Men å andra sidan hade vi ju sett oss mätta……..

Fotot på Sjukhemmet visar precis hur det såg ut i slutet av 40-talet, Den stora planen utanför byggnaderna var sandtäckta, antagligen för att en del av de intagna hade svårigheter med balansen och ramlade ofta. Utanför stängslet runt planen odlades stora mängder av grönsaker och bär. Vi grabbar cyklade ofta dit på sensommaren när allt var moget och vi fick plocka så mycket vi orkade äta mot att vi delade med oss till de intagna som vågade komma fram till oss.

De intagna på Strömsör var indelade i åtminstone tre handikappgrupper, de som var lindrigt mentalt funktionsnedsatta, en mellangrupp som inte kunde klara mycket själva men ändå i viss mån kunde yttra några ord och roa sig själva på sandplanen. De svårast handikappade var inhysta i den lite modernare byggnaden till höger på bilden.

Den först nämnda kategorin fick ganska fritt röra sig omkring när dom inte behövdes i verksamheten med jordbruket och liknande. Många var dessutom ”drängar” på gårdarna i Öre och Håknäs. Hos mina föräldrar hade vi en stor, stark man som hette Birger, en granngård hade Axel, någon annan gård fick hjälp av Åberg o s v. De här männen fick i alla de fall jag känner till ett mycket bra omhändertagande hos de familjer dom arbetade. T.ex. Birger fick alltid äta lunch med oss och bemöttes som en vanlig anställd dräng, fick t.o.m. en liten lön.  

Axel var mycket musikalisk och hade ett eget dragspel. På helgerna tog han dragspelet med sig på cykeln och drog iväg till olika festplatser som fanns i många byar. När den ordinarie orkestern tog paus kilade han upp på estraden och spelade gammal dansmusik. Han blev mycket uppskattad av den äldsta publiken som inte gillade jazzmusiken som hade slagit igenom bland de etablerade orkestrarna.

Hälsningar Rune

 

Vårdpersonal Strömsör

Bild 3. Ett foto på personal som jobbade vid vårdhemmet i Strömsör. Förmodligen sent 1940-tal. Den unga damen längst till höger, Miriam Forsberg, gifte sig med Gustav Jonsson i Hörneå by. Rune kommenterade den unga damen längst till vänster.

 

Gunnar Engström, 2021-03-21 

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se