Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Storhamnen på 1770-talet

Topografi och vatten - titelsida

Hörneå för 8000 år sedan

Hörneå för 6000 år sedan

Hörneå för 5000 år sedan

Hörneå för 4000 år sedan

Hörneå för 3000 år sedan

Hörneå för 2000 år sedan

Hörneå för 1000 år sedan

Bjennön och Vadet för 500 år sedan

Hamnskär för 500 år sedan

Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan

Strandgården år 1685

Bäcksvadet på 1770-talet

Hamnskär på 1770-talet

Storhamnen på 1770-talet

Hörneå hamnar 1809

Hörneå hamnar på rysk karta 1809

Hörneå hamnar 1902

Hörneå hamnar 1948

Skeppsholmen i Bäcksvadet

Storhamnen år 1808

<<<>>>

Hörneås Fornhistoria

Topografihistoria

Skidspår i bronsåldern

Den glödande stenkulan i Granberget

Christer Engman – om – Sveriges Historia

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Konst och Kultur i Hörneåfors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Storhamnen på 1770-talet

Här fortsätter kartanalysen kring hamnar i anslutning till byarna Bäck och Hörne på 1770-talet. Detta är 270 år framåt i tiden från föregående artikel om Storhamnen och Blågrunden kring år 1500. Nu vid mitten av 1700-talet har området fått sin utpräglade hamn, kallad Storhamnen. Denna har fortsatt betydelse in på 1800-talet vilket vi återkommer till.

Kartor i dessa artiklar ger referens till Lantmäteriets historiska kartdatabas. Om "copyright" hänvisas till en fotnot i en tidigare artikel.

Bild 1. Denna karta gäller avvittring 1776, men lantmätaren bidrar även med lite historia om bygden, se text nedan.

Jernbruk
Jernbruk är anlagd uti Elfven som rinner genom Byns ägor och består av 2ne spik och en räckhammare.

Sågqvarn
Sågqvarn är äfven uti samma Elf anlagd tillika med en mjölqvarn till husbehov.

Fiske
Fiske idkas inuti skärgården efter Lax, Sik, Abbor och Jedda allenast till husbehov, men Strömming fiskas i öppna Hafssjön till affair.

Således som anfört är, vara befunnit, betygar, år och månad som förr skrifvit står.

På Embetes Wägnar Andmagn Strinnholm

I denna liksom i tidigare artiklar från 1770-talet (Bäcksvadet på 1770-talet, och Hamnskär på 1770-talet) var det lantmätare Anders Magnus Strinnholm som var upphovsman. Strinnholm förkortade sitt förnamn med "Andmagn". Strinnholm historia berättades i den föregående artikeln om Hamnskär på 1770-talet.

Bild 2. Ett utsnitt ur kartan 1776. Detaljer är markerade, se text för ytterligare information.

I bild 2 noteras i mitten den havsvik som då och än idag heter "Storhamnen". En förträfflig hamn, kan man konstatera. Hamnen är idag en insjö som behållit namnet Storhamnen. Den var således djup, men inloppet grundades upp med tiden och snördes av. Hamnen ligger nära gränsen för Sörmjöle, då benämnt "Södermjöle".

I nästa artikel om Storhamnen studeras kriget 1809.

Gunnar Engström, 2023-11-30

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se