Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan

Topografi och vatten - titelsida

Hörneå för 8000 år sedan

Hörneå för 6000 år sedan

Hörneå för 5000 år sedan

Hörneå för 4000 år sedan

Hörneå för 3000 år sedan

Hörneå för 2000 år sedan

Hörneå för 1000 år sedan

Bjennön och Vadet för 500 år sedan

Hamnskär för 500 år sedan

Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan

Strandgården år 1685

Bäcksvadet på 1770-talet

Hamnskär på 1770-talet

Storhamnen på 1770-talet

Hörneå hamnar 1809

Hörneå hamnar på rysk karta 1809

Hörneå hamnar 1902

Hörneå hamnar 1948

Skeppsholmen i Bäcksvadet

Storhamnen år 1808

<<<>>>

Hörneås Fornhistoria

Topografihistoria

Skidspår i bronsåldern

Den glödande stenkulan i Granberget

Christer Engman – om – Sveriges Historia

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Konst och Kultur i Hörneåfors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan

Tidigare artiklar har berättat om tre hamnar som har koppling till byarna Bäck och Hörne. Dessa hamnar var; Storvadet/Bjennön, Hamnskär och Storhamnen/Blågrundet. Nu är vi framme vid 1500-talet, då landhöjning gör att dessa hamnar börjar avteckna sig. Av dessa är det bara Hamnskär som har kvar en större hamnanläggning idag.

I denna artikel studeras Storhamnen på 1500-talet. Hamnen finns kvar idag i form av en insjö som behållit sitt namn "Storhamnen".

Storhamnen Hörnefors 1500-tal

Bild 1. Kustlinjen i södra Västerbotten för 500 år sedan, nordöst om dagens Hörnefors. Landtungan är idag känd med namn som Gråbolandet och Blågrundet.

I bild 1 talar sjöhistoria till oss. Den sjö som idag heter "Storhamnen" är markerad med mörkare blå färg, som den ser ut på dagens kartor. Söder om denna sjö finns ej höjd som idag heter Sundsberget. Det är inte osannolikt att detta berg fått sitt namn redan på 1500-talet, i förhållande till det sund som i bild 1 löper i syd-västlig riktning från sjön.

Mot 1700-talet kommer Storhamnen stegvis avsnöras från omgivande hav med ett skyddande hamninlopp. "Sundet" kan även avse detta hamninlopp. Vi kommer i senare kartor från 1700-talet se Storhamnen som en skyddad plats från omgivande hav. Likt det som nämndes om 1500-talets Hamnskär söder om byn Hörne, torde även Storhamnen haft sin höjdpunkt lite längre fram i tiden efter ytterligare landhöjdning.

I bild 1 ser man framför sig många grundstötningar och skeppsbrott. Det sommarstugeområde som idag kallas Blågrundet var ett beryktat grund för 500 år sedan. Genom att studera topografin och höjdkurvor får man intryck att många ortsnamn mycket väl kan härröra från 1500-tal, då som "grund" snarare än "skär" och "hällor" ovan vattenytan.

Bådahällan i bild 1 antyder att grundet tittat upp ur havet redan på 1500-talet, och så var fallet i bild 1 med en liten hälla ovan vattenytan. Ordet "båda" betyder "förebåda" men även en undervattensklippa eller ett grund.

Det finns många "Bådahällor", i exempelvis Luleå skärgård. I vattnen runt byarna Bäck och Hörne fanns ytterligare ett "Bådahällan" söder om Bjennön. Denna kom upp ur havet och var namngiven på 1700-talens kartor men synes därefter ha döpts om till det dramatiska namnet "Döda Skeppens Ö"! Med fortsatt landhöjning kan andra grund ha fått överta namnet "Bådahällan".

Skallerhamnskaten i bild 1 är ett annat intressant namn som ligger mitt i inseglingen mot Storhamnen.

I nästa artikel kommer "riktiga" kartor studeras, men början på 1600-talet och den gård som uppstod i en gammal havsvik - Strandbacken.

Gunnar Engström, 2023-11-18

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se