Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Storhamnen år 1808

Topografi och vatten - titelsida

Hörneå för 8000 år sedan

Hörneå för 6000 år sedan

Hörneå för 5000 år sedan

Hörneå för 4000 år sedan

Hörneå för 3000 år sedan

Hörneå för 2000 år sedan

Hörneå för 1000 år sedan

Bjennön och Vadet för 500 år sedan

Hamnskär för 500 år sedan

Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan

Strandgården år 1685

Bäcksvadet på 1770-talet

Hamnskär på 1770-talet

Storhamnen på 1770-talet

Hörneå hamnar 1809

Hörneå hamnar på rysk karta 1809

Hörneå hamnar 1902

Hörneå hamnar 1948

Skeppsholmen i Bäcksvadet

Storhamnen år 1808

<<<>>>

Hörneås Fornhistoria

Topografihistoria

Skidspår i bronsåldern

Den glödande stenkulan i Granberget

Christer Engman – om – Sveriges Historia

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Konst och Kultur i Hörneåfors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Storhamnen år 1808

Berättelsen om Storhamnen troddes vara slut med artikeln om dess 1770-tal. Men, en storskifteskarta 1807/1808 kunde inte motstås. Bara några årtionden skiljde, men med nya detaljer. Vill man se längre tillbaka i tiden erbjuds en analys från Storhamnen och Blågrunden kring år 1500. Storhamnen berördes även 1902/1907 och 1948.

För kartor i dessa artiklar ges referens till Lantmäteriets historiska kartdatabas. Om "copyright" hänvisas till en fotnot i en tidigare artikel.

Bild 1. Hörne & Bäck Byars Egor uti Umeå Sockn af Westerbottns Län. Upprättad til Storskiftes Delningen Åren 1807 och 1808 af AndMagn Strinnholm.

Lantmätare "AndMagn" avser Anders Magnus Strinnholm som var verksam i Västerbotten vid tiden. Han stod bakom kartan från 1770 likväl som denna 1807/1808.

Bild 2. Detta är karta nr 3 i en serie från Storskiftet. Denna kartserie ägnas Hörne by och inte minst Hörneå Järnbruk.

Kartan i bild 2 var svår att förstå inledningsvis. Efter tidigare djupdykning i Storhamnen och dess kartor blev området mer begripligt.

För 200 år sedan var hamnkanalen som djupast 2 meter. Idag är inloppet uppgrundat till en bäck och sjön med kvarvarande namn "Storhamnen" anges till 0 meter över havet. Storhetstiden för Storhamnen höll på att rinna ut redan på 1800-talet.

Hamnen var markerad i karta från kriget 1809, tillika med en väg/stig som kunde följas på kartan. Någon sådan väg är inte markerad i kartan från Skiftesdelningen 1807/1808. Vägen anslöt ungefär där den blå markeringen "Storhamn" ses i bild 2.

I den östra delen av hamnbassängen ses en bergsrygg. På kartan 1776 var detta en liten ö kallad "Lerhällan", ett beskedligare namn än det som är ritat i bild 2.

Bild 3. Strandlinjen från 1807/1808 är här lagd ovan en karta från 2023.

Bild 3 ger god överensstämmelse för Strinnholms gamla karta även om väderstrecket behövde vridas lite. "Västöskäret" heter idag "Bådahällsudden". Där fanns för 200 år sedan en yttre hamn kallad Skallerhamn (bild 2), i lä bakom "Bådahällan". Idag finns ett skär öster om sundet, kallat "Skallerhamnsskatan". Den senare kommenterades redan i artikeln "Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan".

Namnet "Bådahällan" dyker upp i både geografi och historia på lite olika ställen i landet. I Bäck och Hörne byar finns/fanns två bådahällor, även den utanför Bjennön. Verbet "båda" härleds från att "förebåda", exempelvis en obehaglig grundstötning. Substantivet "båda" betyder även skär eller grund. Den högsta punkten på Bådahällan utanför Storhamnen är 5 meter. Med förmodan att namnet syftade på ett dåtida grund, leder detta 500 år tillbaka i tiden.

Detta tros vara den sista artikeln om hamnar i Hörneå!

Gunnar Engström, 2024-01-02

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se