Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 3

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 1

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 2

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 3

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 4

Byggnadsvård i Hörneå - titelsida

<<<>>>

Hörneås historia

Hörnefors historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Stolpbod som officiell webb-bakgrund

Den stolpbod som berättats om på Becken-Webben har nu stått på sin nya plats i drygt 20 år, knappt en tiondel av sin tid som bod på gården. Genom sin placering på en uppgrävd kulle får den extra uppmärksamhet.

Redaktör Lena Lindholm, tillika avdelningschef på universitetssjukhuset i Umeå, skickade in en vinterbild på stolpboden som förslag till officiell webb-bakgrund. Detta föll i god gjord, och bilden dyker upp i olika sammanhang inom Region Västerbotten. Detta känns extra roligt då arbete lagts ned på boden.

Stolpbod i Hörneå

Bild 1. Dokumentering av stolpboden vid årtusendets början var analog. Den vinterbild som Redaktör Lena Lindholm tog på stolpboden var sentida digital.

Region Västerbotten web-bakgrund

Bild 2. Ett webb-möte 2024. Man noterar Regionens logotyp i övre vänstra hörnet.

Redaktör Lena Lindholm, som satt i video-möte vid Region Västerbotten blev mäkta förundrad över att någon stod framför stolpboden hemma. I bild 2 har Skribenten klippt in Redaktör Lena Lindholms ansikte istället för den person som talade. Övrig information är raderad.

Stolpboden som webb-bakgrund

Bild 3. Ett annat webb-möte och talare, som likaså valt stolpboden i Hörneå som bakgrund. Ansiktet i bild är utbytt till Redaktör Lena Lindholm. Den ursprungliga personens glasögon är dock kvar.

I bild 2 skymtar den gamla stolpbodens dörren med rombmönster. Denna kan komma att bli ersatt av en identiskt kopia som Skribenten tillverkar. Detta var en av de detaljer som Länsantikvarien föreslog, att kopiera dörren och sätta originaldörren på väggen inne i byggnaden som då skyddas bättre för framtiden.

 

Gunnar Engström, 2024-02-16

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se