Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Stångjärns-hammaren i Olofsfors

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Stångjärnshammaren i Olofsfors

I en parallell artikel till denna berättades om Brukets Dag i Olofsfors 2022. I denna artikel tittar vi närmare på några nya interiörer i stångjärnshammaren.

Industriminnen ska bevaras för framtiden. Detta är en av drivkrafterna bakom Hörneå hemsida och de artiklar som skrivits om både järnbruket i Hörnefors och om den pappersindustri som växte upp på 1900-talet. Båda är minnen blott. På Hörnefors Fabrik lär den äldsta pappmaskinen finnas kvar i musealt syfte. Denna är tyvärr inte öppen för besök. Hörneå hemsida hoppas kunna göra ett reportage från denna maskin i framtiden.

Vi återvänder till Olofsfors där man lagt arbete och ekonomi på att restaurera och öppan industriområdet. Drivkrafter bakom detta är den stiftelse som Nordmaling inrättat, samt eldsjälar inom smide och byggnadsvård.

Bild 1. Olofsfors Bruk, med den fina skorstenen vid stångjärnshammaren. Redaktör Lena Lindholm ses i förgrunden. Skorstenen är murad med grönskimrande sten från masugnen. Gjuten slaggsten finns även från järnbruket i Hörnefors och som påträffas i olika murverk hemma på gården.

Vid Olofsfors bruk är smeden Mattias Baudin verksam, även om han flyttat affären till Lögdeå där han och fru Linda säljer sina alster av smide och glaskonst. En annan smed som är eller varit verksam vid Olofsfors heter Sebastian Reichlin, från Agnäs/Bjurholm. Ytterligare en smed skulle flytta in i manufaktursmedjan i Olofsfors, från Ostvik norr om Skellefteå, och som vi säkerligen återkommer till i framtida reportage.

Bild 2. En publiksanpassad stångjärnshammare.

Bild 3. Sebastians manufaktursmedja gör reklam för Järn - Eld- Konst - Hantverk.

Stångjärn och kättingsmedjan vid Olofsfors har restaurerats ytterligare och anpassats för visning. Här finns även en digital hänvisning via två QR-koder. Dessa visar två exempel från stångjärnshammaren i färg respektive svartvitt. Det finns även en film från kättingsmedjan.

Bild 4. Vid Olofsfors finns en av få fungerande stångjärnshammare. Ett vattenhjul har restaurerats för detta syfte.

Bild 5. Kättingsmedjan.

Kättingsmide var en verksamhet som satsades vid Olofsfors sedan bruksdöden gjort slut på lönsamhet av masugn och stångjärnssmide vid 1800-talets slut. Kätting var en viktig komponent inte minst inom skogsnäring och timmerflottning. Tillverkning av kätting upphörde i dessa lokaler 1951 då verksamheten flyttas närmare herrgården och dagens Olofsfors Bruk. Olofsfors Bruk tillverkar körband för skogsmaskiner och annat specialsmide, exempelvis slitstål för väghyvlar och är marknadsledande på många områden.

Bild 6. Redaktör Lena Lindholm provar på arbete vid vällugnen för kättinglänkar, brukade kallas vällpojke, nu en välltant. För att förstå detta, titta på länken till Youtube där kättingsmide visas vid Olofsfors. Smedens assistenter var ofta unga pojkar som skolades in i arbetet.

Följande bilder är från nyöppnade delar av kättingsmedjan, vilka är intressanta interiörbilder från dåtidens arbetsmiljö. Dåtiden är 1900-talets första hälft, miljöer som sällan fått överleva till idag då de rivits bort och skrotats.

Bild 7. Omklädningsrum för personalen vid kättingsmedjan.

Bild 8. Hygienutrymme med tvättfat.

Bild 9. Dusch med VVS-teknik av äldre sort. Golv av ren betong och en gammaldags golvbrunn i gjutjärn. Fuktspärr i väggbeklädnaden kanske består av Masonite.

Bild 10. En modern vattenklosett. Träregeln är nog inte original utan är ditsatt för att förstärka taket.

Bild 11. Johan Jonssons Värme- & Vatteninredningsaffär i Umeå.

IAKTTAG NOGA NEDANSTÅENDE:
1. Endast klosettpapper får användas, ej tidningspapper.
2. För spolning av klosett göres endast en pådragning.
3. Klosetten får ej användas till andra ändamål, än vartill den är avsedd, och får ej trasor o. d. nedkastas i klosettskålen.
4. Rengör dagligen klosetten med en borste och ibland med soda-lösning.
5. Om efter skedd spolning vattnet fortfar att rinna eller om andra fel skulle uppstå, så anmäl detta genast till värden eller dennes ombud.

JOHAN JONSSONS Värme- & Vattenledningsaffär
Storgatan 29 – Umeå
Telefon 1202 och 196

Olofsfors bruk är en sevärd miljö att besöka. Toaletten i bild 10 bör dock inte användas, oavsett vad Johan Jonssons instruktion säger.

Gunnar Engström, 2022-07-14

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se