Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Städdag i Hörneå 2024

Skog och fritid

Bygdegården

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Städdag i Hörneå 2024

Årets städdag inträffade den 25:e maj, en solig lördag. Nytt för i år var en grillstuga som Bygdegårdsföreningen tilldelats av Umeå Kommun i en ansökan. Vi låter några bilderna tala.

Städdag Hörneå 2024

Bild 1. Sly växter fort. Här ses Leif Borch bakom ett flisaggregat.

Städdag Hörneå 2024

Bild 2. Två tidigare ungdomar som numer tillhör det äldre skiktet i byn, från vänster Åke Gunnarsson och till höger Bertil Eriksson. Paketet exponerar den grillstuga som ska monteras ihop.

Städdag Hörneå 2024

Bild 3. Grillstugan tar form. I förgrunden Redaktör Lena Lindholm.

Städdag Hörneå 2024

Bild 4. Målning av bagarstugan, från vänster undertecknad Skribent, Åke Gunnarsson och Marié Abrahamsson.

Städdag Hörneå 2024

Bild 5. Mer målning.

Städdag Hörneå 2024

Bild 6. Lunch under städdagen är ett viktigt moment. Till vänster Linda Gunnarsson och vid grillen Björn Fredriksson.

Städdag Hörneå 2024

Bild 7. Lunch.

Städdag Hörneå 2024

Bild 8. Mer lunch, med Leif Borch till vänster och Jonas Sandström till höger.

Städdag Hörneå 2024

Bild 9. Grillstugan tar form, och bagarstugan är målad.

Grillstugans placering i bild 9 är inte dess slutliga. Den ska lyftas på plats då marken gjorts färdig, en bit till höger utanför bild. Vid nästa års städdag kanske lunch tillagas i stugan.

Gunnar Engström, 2024-06-01

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se