Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Städdag 2018 i Bygdegården

Skog och fritid

Bygdegården

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Städdag 2018 i Bygdegården

Så här vid årets första dagar 2019 ska 2018 summeras i bilder. Sent omsider återberättas en och annan företeelse. Detta gäller även den traditionsenliga städdagen. Skribenten jobbade på annat håll denna dag, men bilder togs av Redaktör Lena Lindholm.

Bild 1. Här ses städdagens inledande planering. Man noterar att av sex bybor i bild kliar sig två i huvudet. I mitten ses Bertil Eriksson, proffsbyggaren, som rätar upp planeringen.

Bild 2. Fortsatt planering på trappen. Till vänster tror man sig skymta Tord Fröling, och med säkerhet i mitten Margareta Bergström. På rollator kan det vara Putte Jonsson.

Bild 3. Fortsatt planering, av Kicki Forsgren respektive av Bettan Norlin-Rehnmark.

Bild 4. Här ses någon som jobbar, Leif Borch.

Bild 5. Här verkar arbetet ha tagit fart.

Gunnar Engström, 2019-01-02

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se