Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Sprängteknik i Hörneå

Hörneforsbor berättar

Hörneåbor berättar

Läsarnas bidrag

Hörnefors historia

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Sprängteknik i Hörneå

I ett nyligt mail till Redaktionen 2020-01-10 berättade 'NN' en dynamithistoria då man sprängde en ispropp i Hörnån, tidigt 1970-tal. Skribenten fick genast associationer till egna mer nutida händelser som berättas nedan.

I en separat och kommande artikel berättas om så kallad "tillmakning" som är en gammal metod att spränga sten. Förvisso uråldrigt, men metoden har tillämpats i modern i Hörneå, att läsa mer om inom kort..

Tillträde förbjudet

Bild 1. Varning för sten.

I gammal tid, och inte så många år tillbaka, hanterades dynamit som vilket knallpulver som helst. Berättelser i Hörneå by är många, om när ungdomar tog dynamit från vinden och sprängde trän här och där. Då var det fritt att köpa dynamit för gårdsbehov. Var man trött på att gräva dike med spade kunde diket sprängas upp istället.

<<<>>>

Byn Hörneå är stenrikt, brukar sägas. Ett exempel var grannens husbygge med sprängning, att läsa via denna länk. Bor man i byn har man ett förhållande till berg och sten. Ibland ligger berget på fel ställe, och måste bort. Det är här som parallellen ses till NN's berättelse om flygande is vid sprängning av ispropp. Följande historia kan berättas.

 

Hörneå bergsprängning

Bild 2. Ett stenblock som just sprängts och ska plockas isär med grävmaskin. Under mark är stenen betydligt större.

För några år sedan skulle ett par bra stenobjekt hanteras på gården. Dessa lämpade sig inte för tillmakning (se separat artikel) då en lada stod allt för nära för den typ av eldning som krävdes. Sprängning var snabbare och att anlita en konsult var säkrare, var Skribentens tanke.

Sagt och gjort, konsulten delade stenblocken i hanterbara bitar. Därtill fanns en närliggande stenformation som konsulten sneglade på. "Denna kan jag lätt spränga" - sa konsulten. Skribenten delade inte denna enkla tanke. Egen åsikt var istället att det rörde sig om en massiv bergsklack som tittade upp ur marken och inte ett löst stenblock. Till ett uppgjort max-pris fick konsulten prova spränga stenformationen.

Skribenten fick rätt. Efter några inledande sprängningar sågs bara några smådelar ha lossnat och i övrigt ett par sprickor. Stenen krävde mer och mer sprängning med större och större laddning, vid flera besök. Eftersom konsulten inte hade med sig lastbilen med kran och sprängmattor föredrog denne att spränga utan mattor, till Skribentens återkommande protester.

Laddningarna blev större och större, med livet som insats. Ofta hann man springa undan i skydd av ett skärmtak när stenregnet landade. Den dagens sprängning slutade med att en sten landade i sprängkonsultens egen bil, genom bakrutan. Några dagar senare återkom konsulten med lastbil och sprängmattor, för att avsluta processen med den besvärliga stenen.

Stenarbete i Hörneå

Bild 3. Delar av den sten som sprängdes bort i berättelsen. Mycket är ännu kvar av stenen då denna bild togs. I bild ses Skribenten med bilningsmaskin. Inte läge med tillmakning här, eld i en vattenpöl, som med lite mer regn blev allt djupare.

Likheten ses med NN's berättelse om sprängning av isproppen i Hörnån. Att få en sten eller isklump i huvudet är nog detsamma. Förutom sprängkonsultens bakruta på bilen fick den närliggande ladan lite bucklor i plåttaket.

Angränsande bostadshus klarade sig. Konsulten fick själv uppdraget att besöka och förhöra sig hos grannen om eventuella skador. Lite bucklor i ett plåttak kan man leva med, förutsatt att man själv överlevt. Vi utelämnar namn och firma på sprängkonsulten.

Kanske får vi fler berättelser om farliga sprängövningar - att skicka till Redaktionen! Tycker man inte om sprängning, kan man istället skicka in ett bra recept - på en kaka snarare än sprängmedel.

Gunnar Engström, 2020-01-12

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se