Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Spel-Erik ljuder igen - med Daniel och Maria

Musik i Hörneå

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Spel-Erik ljuder igen - med Daniel och Maria

För fem år sedan skrev Becken-Webben om en av byns spelmän, Spel-Erik. Han var verksam under 1800-talet. Spel-Erik, eller Erik Eriksson som han egentligen hette föddes 1799 och levde länge till 1871. Han spelade mycket på sin fiol, på tillställningar runt om i Västerbotten och Ångermanland dit han nådde till fots och till häst.

Till skillnad från många andra samtida spelmän kunde Erik teckna noter. Hans spelande och kompositioner har därför sparats till eftervärlden. Spel-Eriks bok gick i arv till efterföljande spelmän innan den till slut kom till Svenskt Visarkiv.   

Till eftervärldens historieskrivning kan vi räkna Göran Larsson som skrev en B-uppsats om Spel-Erik vid Umeå Universitet 1989. En kopia av denna uppsats var bevarad hos en sentida släkting till Spel-Erik, Gunborg Wikner (född Bergström). Gunborg är en återkommande läsare av Becken-Webben och har även bidragit med många uppslag. Dessa har omvandlats till text och berättelser via skribentens tangentbord. Tack vara Gunborg kunde vi år 2009 berätta om just Spel-Eriks liv och förtjänster, och dit hänvisas man för ytterligare läsning.

Till eftervärldens historieförmedlare måste även nämnas en annan av Spel-Eriks sentida släktingar, Staffan Bergström. Staffan har likt Gunborg stor förtjänst till att Spel-Eriks minne bevarats. Staffan medverkar i Piteå Spelmanslag och där ha Spel-Eriks noter en lång tradition. Becken-Webben erbjuder även ett ljudprov där Staffan medverkar.

Eftervärldens historia är nu framme i nuet och det mail som Daniel Pettersson skickade till Redaktionen 2014-02-26.

Hej!
Jag ser på er hemsida att ni lagt ut information om Spel-Erik. Ville bara skriva och tipsa om att jag nyligen spelat in en skiva med låtar från Spel-Eriks notbok. Skickar lite information om projektet. Det vore superkul för oss att få spela Spel-Eriks låtar i Hörneå.
mvh/Daniel Pettersson


Daniel informerar vidare om hur man återskapat gammal spelmansmusik. I texten nedan beskrivs noter från tre spelmän, däribland Spel-Erik. 

Daniel Pettersson (nyckelharpa) & Maria Jonsson (viola d’amore) är båda spelmän med rötterna i norra Västerbotten. Under de senaste åren har de ägnat sig åt att gå igenom tre handskrivna notböcker som tillhört spelmän från Västerbotten. Böckerna är från 1800-talet och innehåller musik som var populär under den tiden, till största delen kontradansmelodier som kadriljer, menuetter och polonäser. Till sin hjälp har Daniel och Maria haft Staffan Lundmark, forskningsarkivarie på DAUM som visat och lånat ut kopior av olika spelmansböcker samt bidragit med sin kompetens och kunskap på området.

Arbetet med spelmansböckerna har nu resulterat i en cd ”Kadrilj” och en notbok som kommer att släppas i samband med Umefolk den 21/2. Releasekonsert, Miklagård, Umeå Folkets Hus, den 21/2 (2014).

Tyvärr har Konserten i Umeå redan varit, den som Daniel berättar om. Hade Becken-Webbens Redaktion känt till den så hade vi absolut besökt tillställningen. Konserten passar ju perfekt även för Umeå Kulturhuvudstadsår 2014. Minst lika passande och viktigt är det för Kulturbyaåret 2014. För den som undrar vad detta är för en uppkäftig företeelse, så är svaret – "väldigt lokalt" – men också -  ”väldigt generellt” menat för svensk landsbygd. Det är så ”lokalt” och så ”generellt” att Kulturbyaåret bara finns på Becken-Webbens server, och hela världen kan läsa om dess storstilade invigning för en månad sedan. Men, det spelar inte så stor roll, utan det som spelar roll är den kultur som uppstår då byns egna låtar spelas upp på nytt i regi av Daniel Pettersson och Maria Jonsson. Becken by är på så vis del av Umeå Kulturhuvudstadsår 2014. Därtill kommer mer, om vilket skribenten ska berätta om i en framtida text.

Algot Engströms - fotograf

Bild 1. Flickan i bild är inte Maria Jonsson som spelar Spel-Eriks komposition på viola d’amore. I brist på andra bilder ges ett prov från Becken-Webbens historiska fotograf Algot Engström. Tyvärr är flickan okänd men gitarren är istället känd och finns kvar. Bilden bedöms vara från sent 1910-tal. Utöver yrke som fotograf var Algot även en i raden av byns kända musiker, vilket vi berättat om på annat håll inom Becken-Webben.

Daniel Petterssons mail till Redaktionen ger ytterligare bakgrund till deras CD  ”…tre bortglömda handskrivna notböcker från 1800-talet visade sig innehålla en låtskatt... ”

Under 1700-talet blev det vanligt bland notkunniga spelmän att skriva ner sin repertoar i små böcker eller häften. Dessa har senare blivit viktiga musikaliska källor. De böcker som Daniel och Maria gått igenom har tillhört Fredrik Lindgren f.1802, Lidsträsk, Erik Eriksson f.1799, Bäcken (numera Hörneå) och Erik Andersson, f.1802, Långed, Nordmaling.

Daniel Pettersson är född och uppvuxen i Boliden utanför Skellefteå. Efter studier på Erik Sahlström-institutet och Malungs folkhögskola jobbar han som frilansmusiker och pedagog. Han ingår bland annat i duon Pettersson & Fredriksson som gett ut tre cd och framfört musik och berättarföreställningen ”Getaren” på Västerbottensteatern.

Maria Jonsson kommer från Skellefteå. Hon har studerat på Malungs folkhögskola och Musikhögskolan i Stockholm och jobbar numera som frilansmusiker och fiolpedagog. Hon har spelat i ett flertal folkmusikensembler, gjort folkmusikföreställningar för barn och jobbat som teatermusiker på bland annat Dalateatern.

Vill man höra hur det låter när Daniel och Maria spelar så hänvisas man dit via denna länk till Youtube. Vi kan däremot inte garantera att musikslingan är av just Spel-Erik, må så vara. Daniel hoppas på att komma till Becken/Hörneå för att spela ”våra låtar”. Daniel och Maria å sin sida ser det nog som ”sina låtar” och det måste man ju ha respekt för. Spel-Eriks sentida släktingar får också ta åt sig äran. Ordflödet på Becken-Webben kan ju få många att tro att Becken by är likvärdig med Dalhalla. Jämförelsen haltar en aning. Becken Konserthus har bara plats för ca 100 personer i dess hembygdsgård, i en by med drygt 30 hushåll. Byn är rik på mycket, men inte just i Bygdegårdens kassa. Daniel och Maria måste få lön för sin möda och därför hänger arrangemanget på en skör kulturtråd, som en tunn sträng kunde man säga. Kanske fås gehör från den stora staden i norr (läs Umeå) med några kulturslantar som en stöt ur deras ymnighetshorn, men?

Oavsett konsert eller inte, Becken by önskar uttrycka sin stora tacksamhet till Daniel och Maria för att ha uppmärksammat Spel-Erik och därmed vår bygd och vårt gemensamma bidrag till kulturarvet.

Gunnar Engström, 2014-03-02

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se