Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

"Spanskan"
i Hörneå

Historiska Ungdomar
- en följetong

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Historiska Ungdomar - Artikel 5

"Spanskan" i Hörneå

Rubriken kan ge olika associationer, allt från spanjorer på besök i Hörneå till studier av spanska språket, men artikeln handlar om något tragiskt. Man kan även säga att artikeln är felaktig på vissa grunder.

Signe och Konrad

Bild 1

Under arbetet med web-sidan om ”historiska ungdomar” gick ett ljus upp kring en mörk period i Hörneås historia. Bild 1 visar två ungdomar vid slutet av 1910-talet. Fotografen Algot Engström fångade något sensuellt i bilden, där paret sitter finklädda mitt i rabatten av blåbärsris och granbarr.

Bilden ovan fick inleda avsnittet om ”Historiska ungdomar”, men vid skrivandet var det bara känt att mannen i bild hette Konrad Engström (född 1893). Hörneå web-sida har interaktiva läsare, vilket uppskattas oerhört. Gunborg Wikner (född Bergström) hörde av sig och berättade att damen i bild hette Signe Lundgren. Så här berättade Gunborg om kortet:

”-Förmodligen vet Redaktören redan att Konrad var förlovad men Signe Lundgren, från Vadet. Hon var min moster. Kanske är bilden ett förlovningsfoto. De är finklädda och Konrad har ju en ros på kavajslaget.


Signe Katarina Lundgren föddes 27:e juli 1895 och dog den 14:e sept 1919 i en ålder av 24 år - 1 mån – och 17 dagar, kl.10.55 em. Allt enligt morfar Jacob Edvard Lundgrens noteringar i sin Luthers Postilla. Det har berättats för mig att det var "Spanskan" (Spanska sjukan) som tog henne liksom hennes lillasyster Mia som dog i juni samma år i en ålder av 15 år - 8 mån - 26 dagar. Det är Signe som är den unga damen på bilden.”

Gunborg Wikner (född Bergström)

Vi vet inte det exakta årtalet för kortet, men den unga damen återfinns ej på bilder från senare perioder. Signe dog således i ”Spanskan”, då ett ryktbart begrepp som nu börjar tyna bort i historiens dunkla skuggor. Spanska sjukan var en av många influensaepidemier. I modernare tid har nog många hört talas om ”Hongkong”, och denna blandas ju lätt ihop med ”Asiaten”, vilka dock inte ens tillhör samma decennium. Många äldre känner igen dessa uttryck, och är man yngre har man svårt att förstå innebörden av det som hände, i synnerhet vid första världskrigets slut.

Julspel

Bild 2

”Spanskan” är känd för att ha skördat fler offer än det krig (första världskriget) som just höll på att avslutas 1918. Kriget anses ha inneburit förlust av ca 8.5 miljoner soldater, och några miljoner civila. ”Spanskan” anses istället ha ändat livet för mellan 20 och 40 miljoner människor. Sveriges stod utanför kriget men inte utanför ”Spanskan”. Som namnet antyder uppdagades de första insjuknade i just Spanien, ungefär runt maj månad 1918. Spanskan spred sig därefter som en löpeld, och nådde Sverige runt midsommar samma år. Hela 9% av svenska befolkningen lär ha insjuknat, så det är inte konstigt att offer till sjukan även kan sökas i Hörneå med omnejd. Signe Lundgren, och systern Mia, drabbades bland de 9.000 som föll offer år 1919. Året innan, då epidemin bröt ut, dog ca 27.000 svenskar medan det klingade av så pass att ”endast” 3.000 dog år 1920 (referns till nätet).

Till skillnad mot vad som idag anses om de återkommande ”små-influensorna”, att gamla och de med nedsatta krafter drabbas hårdast, så var ”Spanskan” skoningslös. Forskare anser att ”Spanskan” var speciell så tillvida att den mest drabbade friska och unga människor. ”Spanskan” angrep immunförsvaret, och de med starkt försvar blev svårast sjuka. Såldes kan man dra den paradoxala slutsatsen att Signe och Mia torde ha varit extra friska och starka flickor på sin tid. Bilderna talar sitt tydliga språk, på denna liksom på andra sidor, de gamla Hörneåborna tycks mycket välmående.

Hemma hos Engströms

Bild 3

Listan över olycksaliga influensaår i ”modern tid” inleds 1889 - Ryska snuvan , 1918 -  Spanska sjukan, 1957 - Asiaten, 1968 - Hongkong. Vid dessa år hittade influensaviruset en ny innovativ form, framgångsrikt för viruset men skadligt för människan. Åren var milstolpar i gamla människors historieberättande, likväl som världskrig och andra katastrofer.

Signe Lundgren kom från den lilla byn ”Vadet”, utmed Riks-13 mellan Norrbyn och Hörnefors. I skrivandets stund är det okänt i mån någon i Hörneå by faktiskt dog i Spanskan(!), och således är rubriken till denna sida missvisande. Vadet ligger omedelbart väster om Björnön, en utäga till bönderna i Hörneå (läs om ”Olyckan vid Bjennön år 1901”). Vadet ligger även nära Strandgården (även kallad ”Stranna”) som kan sägas vara en del av Hörneå by (läs även om ”Hörneå för 2500 år sedan – Topografihistoria”). Vadet och Hörneå förenades således med både skogsstigar och intressen. På bilresa mot Norrbyn passerar man Vadet, med åkrar och ett fåtal hus. Det känns ganska självklart vad byns namn beskriver. Åkrarna når inte höjdkurvan för 5 meter över havet, och för ett fåtal 100 år sedan fick man vada över dessa åkrar på sin resa till Norrbyn. Några av husen ligger på kanten till det ganska höga ”Själatjärnsberget” och ännu längre tillbaka i tiden utgjordes åkrarna nedanför husen av en skyddad havsvik som säkert tilltalade dåtidens husbyggare och fiskare. Idag kämpar sommarstugeägarna på Björnön med uppgrundning av vikarna runt ön. På kartan kallas dessutom den västra viken för ”Västervadet”, ett oroande namn för de som drabbas. Samma öde drabbade således byn "Vadet", med åkrar man istället kunde odla. Läs mer om Hörneås topografihistoria på annan sida.  

Signe och Konrad

Bild 4

För att fortsätta historien en Signe Lundgren visas några andra kort från 1910-talets Hörneå. Två av dessa återfinns sedan tidigare på sidan kallad ”Hörneås historiska bildklubb”. Läsare hänvisas dit i mån man är intresserad av övriga personers namn på bilderna. På bild 2 ovan återfinns Signe som person nr 5, och på bild 3 som person nr 1. Ytterligare några kort plockas ur samlingarna där man kan ana att Signe dyker upp. På bild 4 återfinns Konrad Engström som person 2 från vänster, och Signe Lundgren tros vara nr 3. Angående mat och frosseri, kanske knäck, visas bild 5. ”K” markerar Konrad och ”S” kan eventuellt vara Signe. Personen markerad ”A” är fotografen själv, Algot Engström, en spjuver som just satt igång kamerans självutlösare och satt sig till bords med hopp om att se naturlig ut och slicka i sig sötsakerna.

Knäck

Bild 5

Läsare av denna sida, och som tagit sig fram ända till slutet, tycker nog att texten var tung. Att påminnas om tragisk sjukdom, miljoner döda, otäcka virus och dessutom uppgrundning av vikarna runt Björnöns sommarstugor kan ju inte vara annat än deprimerande. Trots så, är händelser av detta slag viktiga delar av vår historia. Liksom sidan som beskrev ”Olyckan vid Bjennön år 1901” avslutas med lite poesi för att höja den konstnärliga nivån av Becken-webben, eller tvärt om (med pekoralvarning och syftandes på bilden).

Signe och Konrad

Okänt är vad din blick fångar i skogens gröna
En stund av gyllene värde
du vackra du sköna

Sommarens blommor mot dig log
Men sommar övergick i höst och sjukdom tärde
ditt liv från oss tog

- Till minne av Signe -

Gunnar Engström 2009-01-23

Hörneå bys hemsida www.becken.se