Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Affären i Pitsund den 25/8 1809

Strider och militära högtider i Hörneå och Hörnefors

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Affären i Pitsund den 25/8 1809

Vi inleder denna artikel - om Pitsund - med att informera om den återkommande "Affären i Hörnefors" den 5:e juli 2023. Tillställningen har följande programpunkter.

11.00 Deltagare insuttna i Brukskyrkan Hörnefors

11.05 Inledning av Mervi Sallinen, ordf Hörnefors Hembygdsförening

11.10 Klockringning och Gudstjänst – Kyrkoherde Moa Beak

11.30 cirka Förflyttning till Minnesmärket över Duncker Fanmarsch med fanvakt

11.30-12.30 Militär ceremoni inleds

Notera att Hörnefors numera har en Hembygdsförening, med ordförande Mervi Sallinen, bland annat känd från byn Hörneå.

Dunckers monument

Bild 1. Kransar vid Dunckers monument Anno 2022.

Slaget, eller det som bättre kallas "Affären i Hörnefors", inträffade den 5:e juli 1809. Detta var det sista slaget där den ursprungliga svenska norra armén drabbade samman med ryssen. Svenska soldater från den östra rikshalvan (dagens Finland) stred tillsammans med soldater från den västra delen (dagens Sverige). Förvisso fortsatte stridigheter under ryssens frammarsch söderut mot Öre älv ca 15 km från Hörneå, men Hörnefors brukar räknas som den sista striden för norra armén. Mer om detta kan läsas i tidigare artiklar.

Slaget i Pitsund 1809

Bild 2. I Pitsund, på den norra (östra) sidan av sundet hittas följande monument.

I denna artikel ska vid dock blicka norrut mot den sista striden 1809 vid Pitsund den 25:e augusti 1809. Denna strid, eller marina skärmytsling, var ett försök att blockera ryssarnas reträtt norrut efter svenskarnas landstigning i Ratan och striderna i Sävar tidigare i augusti.

Slaget i Pitsund 1809

Bild 3. En skylt på stenen berättar.

Utöver skylten i bild 3 finns en tavla med mer information. Texten är författad av Piteå kommun och ger en bra och kortfattad beskrivning av händelsen. Texten återges nedan med referens till Piteå kommun.

Minnesstenens historiska bakgrund

Under det finska kriget 1808-1809 översvämmade ryska trupper kustlandet i norra Sverige ner till Öre älv ca 5 mil söder om Umeå, där de stod i månadsskiftet juli/augusti 1809 i begrepp att invadera Ångermanland. I detta skede skickades den s.k. Västerbottensexpeditionen att anfalla ryssarna i ryggen. Efter en vådlig seglats i dimma genom norra Kvarken kunde en trupplandsättning ske i Ratan den 17:e augusti varifrån den svenska expeditionskåren ryckte söderut i avsikt att ta Umeå, förstöra bron över älven och avskära reträtten för ryssarna.

De vid Öre älv stående ryska trupperna återvände emellertid norrut i ilmarscher och drabbade samman med de svenska i det blodiga slaget vid Sävar den 19:e augusti. Svenskarna retirerade till Ratan, där nya strider ägde rum, varefter de svenska trupperna ånyo embarkerade den 22:a augusti. Samtidigt retirerade den ryska hären norrut till Piteå.

Från Ratan avdelades fregatten Jarramas, 6 däckade kanonslupar och 150 man infanteri att segla till Piteå för att där förstöra bron över Pitsund och ”coupera” de ryska transportfartyg som rapporterats vara på väg till Piteå över havet. Eskadern nådde fram till Pitsund på eftermiddagen den 25:e augusti och redan vid 18-tiden trängde svenskarna uppför sundet med en armerad barkass, två kanonslupar och en roddbåt fylld med brännbart material i avsikt att förstöra bron som då låg vid sundets smalaste del.

Anfallet slogs tillbaka med förluster på båda sidor. ”Affairen vid Pitsund” blev den sista striden under finska kriget. Här föll således den 25:e augusti 1809 om aftonen de allra sista skotten på svenska mark mellan ryssar och svenska. Måtte detta uttalande förbli gällande för evig tid!

Piteå kommun

Textens avslutning är mer aktuell än någonsin, med tanke på omvärldsläget 2022/2023.

Slaget i Pitsund 1809 Jarramas

Bild 4. Jarramas, vid Örlogsmuseet i Karlskrona, fotad av skribenten i maj 2023.

Det ska noteras att fartyget Jarramas i bild 4 är byggt år 1900. Den har övertagit namnet Jarramas från den fregatt som omtalas ovan i seglatsen mot Pitsund 1809. Kanske fanns ännu en Jarramas mellan 1809 och 1900 då man gärna recirkulerade namnen. Vill man läsa mer om Jarramas i bild 4 kan man trycka på denna länk, och denna länk.

Läsare välkomnas till årets firande den 5:e juli av "Affairen i Hörnefors" och minnet av Duncker och de övriga som stupade i Hörnefors sommaren år 1809. Har man vägarna förbi Piteå kan man med fördel bada i Pitsund och där känna historiens vingslag eller böljor.

Gunnar Engström, 2023-07-02

Hörneå bys hemsida www.becken.se