Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Släkthistoria

Artikel 1
Andreas Bergström 75 år

Artikel 2
Erik Bergström 90 år

Artikel 3
Gunborg Wikners Bilder

Artikel 4
Anders Ersson 92 år

Artikel 5
Fältjägaren för rotan Hörne No 1 - 1865

Artikel 6
Höks Oskarsborg i Hörneå

Artikel 7
Gammel-Bergströms

Artikel 8
Hedvig Bergström - Första världskriget och terrorister

Artikel 9
Mirjam Jonsson

Artikel 10
Miriam och Gustav

Artikel 11
Hans och Greta

Artikel 12
Anna Söderholms skolfoto

Artikel 13
The Alma story

Artikel 14
Murare Jonsson

Artikel 15
Helmer Rehnmark vid Hörnefors Sulfitfabrik

Artikel 16
Anna-Lena Wahlberg - om - Henny Bergström

Artikel 17
SvenErik Bergströms foto 2020-03-01

<<<>>>

Förfrågningar

Pia Sjöblom i Ockelbo - släktförfrågan Hörneå

<<<>>>

Hörneås historia

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Släkthistoria

Under denna rubrik och sida kommer flera olika artiklar presenteras. Läsare som bor, har bott i, eller med släktrelation till Hörneå är välkomna att höra av sig med gamla släktbilder och lite beskrivande text. Foton kan lätt scannas på Redaktionen.

Berit Engström

Bild 1 Berit Bergström, som liten Engström. (Foto Algot Engström, ca 1930)

Det blir lätt så på en ”by-hemsida”, att de tidigare bofasta släkterna tenderar att ta mest utrymme eftersom det finns en massa gamla bilder och material som inbjuder till artiklar. Lika intressant, eller snarare mer intressant, är det att få del av de nyinflyttades berättelser. Alla har med sig berättelser, i mån det är från annan ort i Sverige eller från utlandet, och tillsammans skapas framtidens historia. Av samma anledning har vi försökt strukturera innehållet på Becken-webben. Det nutida har högst prioritet, sedan har all gammal historia fått flytta in under rubriken ”Hörneås historia”. Under den senare rubriken samlas artiklar av mer ”allmänt” intresse, om händelser, företeelser och miljöer. Den person som dock återkommer här och var är fotografen Algot Engström då han dokumenterat mycket med sina kort.  Som en undergrupp till ”Hörneås historia” hamnar således sidan om ”Släkthistorier”.

Gamla släktkort är lite mer stela till sin karaktär, med personer som sitter uppradade framför kameran, gamla som unga, och ser mer eller mindre naturliga ut. Sådana foton kanske mest har intresse för dagens släktingar till de personerna som återges på bilderna. Säkerligen finns många sådana kort bland boende i Hörneå. I Algot Engströms arkiv finns mängder av avporträtterade familjer av okänd identitet (dessvärre), utöver Algots egna släktingar. Becken-webben vill således förtydliga att alla bidrag är av intresse, från nyinflyttade familjer likväl som från de ”äldre bofasta”. Bland nyinflyttade finns säkert många intressanta berättelser i bagaget som kan tillföra Hörneå nya dimensioner. Alla bybor har lika rätt att synas på Becken-webben. Många läsare erinrar sig säkert den gamla TV-serien ”Hem till byn” av Bengt Bratt ( start 1971) och med musik av Bengt Johansson. Hörneå är inte en sådan avfolkningsby som på TV, tvärt om!

Hem till Hörneå


Bild 2. Ur den gamla TV-serien ”Hem till byn”, eller från reality-serien på nätet ”Hem till Bäcken”. Lunchpaus vid älgjakt, ca 2001. För utomstående läsare är det svårt att känna igen några på bilden, kanske även för Hörneåbor. Tyvärr är några av dem dessutom "på annat håll".

Ovanstående text är från Becken-Webbens begynnelse, 2009. Under årens lopp har det kommit en hel del förfrågningar utifrån av typ "släktforskning". Becken-Webben och dess Redaktion har en del kunskap, men är långt ifrån någon släktforskningsexpert. Sådana artiklar har hamnat på lika olika håll på hemsidan. Här läggs nu en underrubrik "Förfrågningar", aktualiserat av ett meddelande i Gästboken från Pia Sjöblom i Ockelbo.

Gunnar Engström 2021-03-13

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se