Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Skoterbron över Hörneån

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Skoterbron över Hörneån

Johnny Svensson skickade några bilder som berör skoter. I Becken likställs skoter med snöskoter och inte vespa, i mån läsare från Italien funderar. Johnny är ordförande i Hörnefors skoterklubb som tillsammans med sambon Ann-Sophie Hägglund utforskar skogarna kring Hörnefors. Då skribent och redaktör nyligen ”spårade” till Mjösjöstugan, med vilket menas skidor, stötte vi ihop med Johnny och Ann-Sophie som grillade korv. Naturligtvis är det mycket snabbare att åka skoter, men undertecknad önskar slå ett slag för skidan, trots allt.

Skoterbro

Bild 1. Skoterbro över Hörneån, uppströms Hörnefors. Johnnys originalbild var lite mörk och mulen. Skribenten har här modifierat bilden, närmast till oigenkännlighet. Bron ses i perspektiv av en ståtlig skogsridå som omger kraftledningsgatan.

Skoteråkande är ett sätt av leva och umgås, i Norrland. Med skoter kommer man långt, förutsatt att man kan forcera hinder i naturen. Det senare är just detaljen som Johnny önskade förmedla med sitt mail till Redaktionen. I Beckenskogens utkanter rinner Hörneån, ett vattendrag som på vår och höst kan innebära skoterproblem. Med tacknämligt understöd av sponsorer finns nu en bro över detta vattendrag, sedan år 2004 visar det sig.

Skoterbron

Bild 2. Skoterbron i närmare perspektiv.

Det är för stunden inte helt känt var denna bro är belägen, men den tros vara placerad en bit inåt landet från Beckenskogen räknat. Johnny berättar att när den gamla gångbron som kallades ”Hörnstens-bron” plockades bort efter att den nya betongbron konstruerats så fick den gamla bron ett nytt skoterhem. Den gamla brons nya hem kan beskådas mellan Gräsmyr och Hössjö. Sommartid kan man även gå över densamma, kan man förmoda.  

Skoterbron

Bild 3. Sponsorer till bron verkar ha Nordmaling och Gräsmyr som hemvist, att döma av den skylt som bron visar upp. Man blir lite fundersam kring att ”överfart sker på egen risk”. Bron synes vara rejält byggd och torde säkert hålla för en grävmaskin från Hörneå.

Gunnar Engström, 2010-01-27

Becken-bon Stefan Gunnarsson hörde av sig till Redaktionen dagen efter att denna artikel publicerats. Han har färdats på denna bro och vet att den snarare ligger i Gräsmyrskogen än mot Hössjö.

Skribenten tvingades kolla på kartan för att försäkra sig om att vattendraget verkligen är Hörneån och inte Dalälven eller motsvarande. Mycket riktigt, Hörneån snirklar sig upp mot Gräsmyr. Detta är ju ganska uppenbart. Det finns så många bäckar, men bara en Becken.

Gunnar Engström, 2010-01-30

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se