Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Skolväsendet i församlingen Hörnefors med omnejd,
Artikel 3

Hörnefors Historia

Skolan i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Skolan - Artikel 3 - i församlingen Hörnefors med omnejd

Den tidigare artikeln på detta skoltema slutade år 1914. I dagens artikel ska vi förflytta oss rejält många år framåt i tiden, ända till 1921. Allt är ju relativt. Under denna tidsepok refererar boken ”Hörnefors Historia” till två intressanta begrepp. Det ena är ”dyrtiden” som verkar avse tiden för första världskriget. Man kan lätt föreställa sig att saker och ting blev dyrt att anskaffa i konkurrens med krigets upprustningsbehov och med begränsad sjöfartshandel på grund av blockad och ubåtar. När väl kriget släppte sitt grepp om landet så kom snart ”efterkrigsdepressionen” som nästa period av bekymra sig för. Här lyckades Skolväsendet i Hörnefors riktigt bra genom att utnyttja tiden mellan dessa två dystra perioder till nödvändiga investeringar.

Bild 1. Kyrkskolan i Hörnefors. Då dessa artiklar och bilder planerades var tron att denna skolbild var från mitten av 1920-talet. Det som talar för att fotot är äldre är avsaknad av björkar framför skolbyggnaden. I så fall kunde fotot vara från tidigt 1910-tal, och strax efter bygget av skolan. Algot Engström fotograferade. 

Eftersom Becken-Webben har sitt säte i byn Becken, även känt som dagens Hörneå, måste man göra en notering vid år 1915. Skolrådets viktigaste åtgärd detta år var att omforma samtliga fem ”mindre folkskolor” till ”fasta folkskolor”, vilket effektuerades den 1 juni. De ”fem” utgjordes av: 1) Hörneå (Becken by), 2) Ängersjö, 3) Sörmjöle, 4) Häggnäs-Bjenberg, och 5) Norrmjöle-Nyland. Nu kunde landsbygdens barn erbjudas "fullständig" undervisning. Merkostnaden var liten eftersom kostnadsökning i stort täcktes av statsbidrag. Den föregående artikeln slutade vid ett lärarantal om 18 st, men nu ökades detta till hela 22 st lärare.

Bild 2. Skolbarn i bild 1.

Undervisningen vid landsbygdens skolor hade varit ”nödtorftig” för att nu ta steget till att bli ”fullständig” som man yttryckte det. Men, det kvarstod en viktig skillnad mellan landsbygden och de större skolorna, inte minst de två centralskolorna - Kyrkskolan i Hörnefors och den på Norrbyskär. Landsbygdens skolor saknade vettiga lokaler att bedriva sin undervisning i. Detta skedde i diverse improviserade skolutrymmen.

Bild 3. Skolbarn i bild 1.

I Becken by fanns ingen skolbyggnad utan undervisningen bedrevs i salen hemma hos den välvillige bybon Olof Wännman. Frågan var svår för Skolrådet. Å ena sidan behövde landsbygden nya lokaler men detsamma sågs för centralskolorna med växande kullar av elever i steg med att industrin expanderade. På Hamnskär var en småskola planerad 1917 men pengarna räckte inte och projektet fick vila. Av byarna verkade Ängersjö ha störst behov av lokal, och byn fick sin skola byggd under det sista krigsåret 1918. Nu var första världskriget slut och de närmaste åren fram till 1921 investerade man hela 212.ooo kr i en mängd skolbyggnader. Här sluts cirkeln för Becken by som fick sin ny skola, den byggnad som idag fungerar som Bygdegård. Här sluts även cirkeln för denna artikel, fram till år 1921.

Gunnar Engström, 2014-02-10

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se