Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Skolan i Hörnefors
- artikel 1

Hörnefors Historia

Skolan i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Skolan - Artikel 1 - i Hörnefors

Skolan i Becken by fick på sätt och vis sin början år 1869 med byamännens skrivelse till ”Högädle Docktor” A.A. Grafström, Backen, Umeå. I denna skrivelse framfördes önskemål och förfrågan om att inrätta en skola i byn. Riktigt vad som hände, och hur fort saker hände, förtäljer inte historien i boken ”Hörneå, vår by dess historia” (publ 1999, Umeå). Efter många års improviserade skollokaler skred man till verket med att bygga ett skolhus, som invigdes 1921. Denna har berörts i diverse tidigare artiklar.

Om skolan i det växande Hörnefors påbörjades en artikel redan för 4 år sedan. Bilder i redaktionens fotoarkiv (Algot Engströms foton) söktes upp och förbereddes men sedan hände inte så mycket. En artikel kom ut på nätet, den om glasplåtarna (så kallade klichéer för boktryck) till boken Hörnefors Historia . Plåtarna finns på Becken-Webbens redaktion. 

Nu hände det sig så, att en av Beckens-Webbens aktiva läsare Rune Öström hittade ett gammalt vykort som visar skolhuset i Hörnefors för länge sedan. Rune och många andra bidrar till historieskrivandet genom att samla ihop bilder och annat som är åtkomligt, inte minst på ”nätet”. Detta skickas till Becken-Webben, för process mer eller mindre momentant. Steg för steg sammanfogas historiska pusselbitar som ger perspektiv på dagens samhälle. Det är tur att det finns böcker som den om ”Hörnefors Historia”, i annat fall skulle historier som denna famla i mörker. Nu måste erkännas att boken är en mycket tröttsam läsning, men tack var den kan vi säga en del om Runes vykort (bild 1).

Skolan i Hörnefors

Bild 1. Hörnefors Kyrkskola.

Det är nog många läsare som vill mena att skolan i bild 1 är den på Norrbyskär. Detta är både rätt och fel. De två är närmast identiska, man ser skillnaden bland annat på skorstenens bräm, och diverse omgivningar naturligtvis. Tyvärr är skolbyggnadshistorien före år 1913 lite diffus för stunden. Skolhuset på Norrbyskär borde vara byggt vid sekelskiftet mot 1900, då sågverksamheten var i full gång. Behovet av ett likadant skolhus i Hörnefors borde uppstått ungefär 10 år senare med starten av Hörnefors Sulfitfabrik. Här framstår tydligt hur det var fabrikerna, för Hörnefors del ”Hörneå Bruk” och sedermera Mo och Domsjö AB som hade försorg om lokaler och kostnader för skola på bruksorter snarare än kyrka och församling. Detta ändrades i och med bildandet av ”Hörnefors Kommun”, den 20 december 1912. Det kyrkliga med församling och det kommunala bröts loss ur det gamla brukssamhället. Formellt tog sig detta uttryck med att Frans Kempe i spetsen för Mo och Domsjö AB under ordnade former drog tillbaka sitt ekonomiska stöd till skolan, från och med den 1 maj 1913.

Denna artikel var inte planerad att ha en massa text, utan istället visa roliga bilder över skolhus och skolbarn från gammal tid. Vi återkommer till bilder och lite mer historia i framtida artiklar. Här får vi istället glädja oss åt den vy som Rune Öström förmedlat i bild 1. Notera yttrycket ”vy”, för så sa man förr om företeelsen ”vykort”. I bestämd form kunde man säga/skriva uttrycket ”vyet” istället för ”vykortet”. Detta låter ju inte klokt och föranleder en del huvudbry när man försöker läsa vad som står skrivet på gamla ”vyer”!

Läsare välkomnas att skicka in material och berättelser om skola och skolhus i Hörnefors, och även den i Hörneå/Becken by (med omnejd) naturligtvis.  Av nödvändiga skäl begränsar vi oss till det lokala, då det fanns många skolor i Sveriges land, likväl utomlands!

Gunnar Engström, 2014-02-09

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se