Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Brobyggarna i Algots arkiv

Arbete i historisk tid

Hörnefors historia

Hörnefors Fabrik

<<<>>>

Algot Engströms bilder

Startsida

Skogshuggarna i Algots arkiv

I en parallell artikel till denna - om "Brobyggarna i Algots arkiv"- visas här ytterligare ett fynd av en gammal glasplåt ur samma låda som den om brobyggarna. I detta fall ett annat yrke, och en perfekt glasplåt som erbjuder detaljer utöver det vanliga.

Algot tog med sig kameran till skogen för drygt 100 år sedan. Där fanns två herrar och en häst i färd med att köra timmer, en vinterdag.

Vi lägger detta tidsdokument till sidan om "arbete i historisk tid". Det är inte många idag som skulle klara detta tunga arbete. Ingen motorsåg eller traktor i närheten. Gammelskogen var extra tungarbetad då träden var rejäla och kraftiga. I just denna bild var det dock lite tunnare dimensioner.

Skoghuggare i algot arkiv

Bild 1. Skogshuggare, med häst och gammaldags timmerdoning.

Vem herrarna är förtäljer inte bilden. Förmodligen var de födda kring 1880, grovt räknat. Teoretiskt kan det finnas någon ur den äldre generationen av idag som känner till dem. Rimligen är det fotat i Hörneå-skogen eller dess närhet.

I bild 1 ses timmerdoning efter hästen, dåtidens skotarvagn. Ännu finns ett antal av dessa kvar hemma på gården, staplade på varandra och nödtorftigt skyddade mot regn med några plåtar. I gammal tid var dessa viktiga ägodelar, som tjärades in, reparerades och sköttes noga.

Skogshuggare i algots arkiv

Bild 2. De två herrarna i närbild. Ingen man känner, tyvärr.

För den som provat att hantera färska stockar vet att det krävs mycket teknik. Med dagens maskiner är det få som vet hur det gick till.

<<<>>>

Gunnar Engström, 2021-12-22

Besökare