Skidspår i bronsåldern

Becken skidstadion

Bäcken Skidstadion

Naturspår i februarisol

Nya gamla rösen

Den glödande stenkulan i Granberget

Istids-Rabbe på besök

Hörneås Fornhistoria

Skog och fritid

<<<>>>

Startsida

Skidspår i bronsåldern

Snö innebär skidor. Har det dessutom varit lite tö en period innebär det skare. Skare innebär obegränsad framkomlighet på skidor i skogen. Tidpunkten för dessa bilder är i slutet av januari 2021, med begynnande vårsol.

Bronsåldersspåret - skulle man kunna kalla skidspår i dagens artikel. Det går kors och tvärs i skogen norr om Hörneå by och norr om Degermyrtjärnen. Vissa delar följer det som förr hette Hahlins naturspår. Hahlins spår kan ses via denna länk för 12 år sedan, och dess spårdragningen i en annan länk. Spåret har inte varit öppet under några år, vid Becken Skidstadion, eller dessa föregångare Bäcken Skidstadion.

Grannen Ulf Hahlin var på god väg att åter få upp spåret 2021 innan det begravdes under det stora snöfallet för någon vecka sedan. Vi visar några bilder och låter fantasin ta över - med topografins historia i minnet.

Hahlins stuga

Bild 1. En till synes gammal stuga som inte är så gammal.

På Gålberget - bergsryggen mot Granberget som berget heter på gamla kartor från 1600-talet - ligger en liten "stuga". Gål betyder "gård", förstås av gammal historia. Det finns en del "gålberg" i landet.

Stugan i bild 1 fick bidra till artikeln Hans och Greta, om syskonen Gustav och Magda Jonsson. Stugans ålderdomliga skepnad ger mystik till skidturen.

 

Stora stenen

Bild 2. Stora stenen, ett flyttblock drygt 6-8 meter åt alla håll.

En bit längre bort utmed spåret ligger flyttblocket i bild 2. Besök gjordes där med "Istids-Rabbe". Grannen Ulf tänker sig att stenen tjänat som landmärke för sjöfarten för länge sedan. Ja, så är mycket troligt, för drygt 2500 år sedan. Stenen ligger på ca 25 meters höjdkurva över nuvarande hav, beaktande landhöjning. Skribenten kan inte annat än hålla med Ulf. Stenen bidrar ytterligare till den mystik som omgärdar området.

Ulf Hahlin och Gerd Ceder

Bild 3. Vi återger en bild ur en tidigare artikel, för att visa på stenens storhet. Ulf ses med fru Gerd år 2010.

Spåret går vidare norrut över berg och myr. När man blickar ut över ett stort hygge ses en platt sjöbotten. Denna botten är på ca 20 meters höjdkurva, och området bildade förr ett intressant vattenområde med skyddade vikar. Om denna topografihistoria är det skrivet en hel del på Becken-Webben, och en av de äldsta artiklarna på hemsidan finns där. Mängder av bronsåldersrösen finns i området, och hur dessa ligger placerade i topografin leder mot bronsåldern kring 500-1000 år före vår tideräkning. Om denna högkultur i Hörneå och Ängersjö kan man läsa mer om via denna länk.

Degermyrtjärnen

Bild 4. Degermyrtjärnen, där mången gädda och abborre fiskats i ungdomen.

Utmed Degermyrtjärnen kan gäddor nappa även på torra land, som då Redaktör Lindholm - som inte är så värst intresserad av fiske - fastnade med draget i buskage i myrkanten varpå en gädda hoppade upp ur sjön och högg betet. Skribenten själv fick ingen gädda! Trollsländor och fågel trivs även i den stilla och avlägsna sjön.

 

Januarisol

Bild 5. På Degermyrtjärnens is i januarisol.

Degermyren dikades ut för något 100-tal år sedan. Historien berättar om fyndet av ett båtvrak i myren som man stötte på i dikningen. Vraket eldades upp för att koka kaffe på. Att hitta ett båtvrak i myren är inte osannolikt. Alla bronsåldersrösen innebar att området var viktigt, inte minst med sjöfart.

Granbergsröset

Bild 6. Granbergstoppen var förr dold i skogen. Efter senaste hygget är berget åter exponerat. Det är ingen imponerande bergstopp, men desto mer imponerande för ca 2500 år sedan, värt att begrava sin krigarhövding på. Så gjordes på Granbergstoppen likväl som på så många andra ställen i närområdet Hörneå-Ängersjö. Hällristningar i snön. Funderar man på båtarnas form kan man läsa mer på annat håll, och några fler referenser, och museer....

Granbergsröset ligger på toppen av Granberget, 35 meter över havet. Berget var på sin tid en ö, och norr om Granberget formades en bra vik och hamn i lä av havets stormar, bland många små öar och skär.

Bronsåldersbåt

Bild 7. En modell av ett båtfynd, med likheter från bronsålder. Båten finns att beskåda på länsmuseet i Härnösand.

I bild 6, i kanten av berget fanns en skreva där ungdomarna på 1940-talet hittade en kulformad sten. I sin ungdom lyckades Ulf Hahlin få ut stenen, en sten med mystik. Istids-Rabbe konsulterades. Istids-Rabbe berättade hur stenen formats på sitt naturliga sätt, då havet skickade in sina vågor mot bergskanten. Roligare än så blev det inte.....

Gunnar Engström, 2021-01-31 

Har du något att berätta - hör av dig till Redaktionen!

Besökare