Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Sherlock Holmes i Hörneå

Algot Engströms bilder

Algot Engströms dåliga glasplåtar - en serie

Bildarkiv

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Sherlock Holmes i Hörneå

Tillägg 2014-12-14: nya skärvor hittas, se bild 3, och historien blir mer komplett!

Nu ännu ett fotonegativ, från fotografen Algot Engströms vind, en vind som nu är riven. Läs om historien på annat håll inom Becken-Webben. I detta fall är det ungefär en tredjedels glasplåt som hittats i sågspånet, och som visar fyra personer med god skärpa. I högerkanten ses ytterligare personer och det ursprungliga fotot hade nog en gedigen skara av ungdomar på farstukvisten. Det verkar vara kväll, och ljuset förstärks av en lampa från höger som ger fina skuggor.

Sherlock Holmes i Hörneå

Bild 1. Herren uppe till höger med pipa och hatt, han heter garanterat Sherlock Holmes. Han besökte således Becken by någon gång för 100 år sedan!

 

Närbild på Sherlock iövre  högra hörnet

Bild 2. Vi zoomar in på personerna. Alla tittar åt höger (vänster i bild), och där utspelar sig nog ett mord, och Sherlock ska lösa gåtan i Hörneå och Becken by. Alla ser ju vad som händer, så speciellt märkvärdigt är det ju inte för herr Holmes. Den unga damen nere i högra hörnet ser mer bekymrad ut än hon till vänster. Det är nog herr Watson som står uppe till vänster. Mycket intressant!

Gunnar Engström, 2014-12-11

Tillägg 2014-12-14

I det fortsatta arbetet med att scanna glasskärvor hittas några bitar som hör till bilden i denna artikel. Detta fogas ihop till bild 3.

Sherlock Holmes o Schotland Yard

Bild 3. Nu ses två herrar till, stående till höger om Sherlock Holmes. Rimligen är dessa tvenne poliskonstaplar från Scotland Yard - typisk klädsel och utseende.

Det saknas ännu några bitar av denna exponering, men det förefaller som att samtliga personer nu räknats in. Det som saknas är lite farstukvist och fönster. Ett intressant foto, med vidlyftig och larvig tolkning.

Gunnar Engström 2014-12-14

Maila till redaktionen, om Du vet något om bilderna.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se