Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Schaeders – del av Hörneå 6

Hem i Hörneå

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Schaeders
– del av Hörneå 6

Sidan ”Hem-i-Hörneå” tillkom för 4 år sedan, med det enkla syftet att berätta om byn och dess hus. Geografin svällde fort till att även omfatta hus i Hörnefors. Även i Hörnefors bär många fastighetsbeteckningar namnet Hörneå, vilket många förundrats över. Det är inte mer komplicerat än att all post från dåtidens samhälle stämplades Hörneå fram till 1940-talet då det ändrades till Hörnefors. Orsakerna beskrivs på annat håll inom Becken-Webben. Om Posten finns dessutom en rubriksida.

Rubriksidan ”Hem-i-Hörneå” fick inte fler än sex hus. Skrivandet hittade snabbt andra vinklingar, inte minst i sökandet efter soldaten Olof Nilsson Hana Hök och hans lönnkrog. Krogen låg någonstans runt dåtidens centrum, med andra ord Bruket (för utomstående läsare = dåtidens centrum med järnbruk och gammal träkyrkan).

Bild 1. Flygbild över hus och ekonomibyggnad – den tid då Wiktor och Hanna Bergström bodde här. Bilden kommer från grannen SvenErik Bergströms vägg i vardagsrummet (eller något sånt'). Skribenten har varit klåfingrig med att ge lite färg till bilden. Det är ju ganska uppenbart att huset fotats ”från luften”, och då känns det rimligt att tro att den kommer från det som idag heter ”Svenska Flygfoto” med bilder från 1950-57. Där kan man idag köpa sig sitt hus från luften, vilket vi gärna gör reklam för. Där finns serien 3194 (sydöstra Västerbotten), och där hittas Bergströms hus som bild nr 28. Men, inte det inte, den bilden är tagen från öster och bilden ovan från sydväst. Med andra ord - det flögs fler än en gång.

Det hus vi här ska titta närmare på ligger i det centrala Hörneå, i Becken by med andra ord. Vad som är centrum och inte kan vara osagt. Huset har förvisso närhet till ”mjölkbryggan”, i mån detta utgör riktmärke. Förvisso är mjölkbryggan hypotetisk, den ruttnade bort för länge sedan, men hur som helst. Bilden (se bild 1) dök upp då skribenten skulle städa sitt skrivbord, eller snarare dess ”hög av ännu icke publicerade uppslag” (se fotnot om Redaktionens städbehov). Bilden levererades av bybon SvenErik Bergström för några år sedan, och blev sedan liggande på hög. SvenErik är känd från annat håll inom Becke-Webben, SvenErik är även släkt med den forne byggaren och ägaren till huset Wiktor Bergström. SvenEriks farfar var kusin till Wiktor. Wiktor själv förekommer även på Becken-Webben, bland annat i en nylig artikel om 100 år gammalt skogsarbete.

Bild 2. I bokserien Svenska Gods och Gårdar (förlag Uddevalla, 1942) hittas intressant information och bilder. Här ses dåvarande ”Wiktors” fastighet Hörneå 6 fotat från marken från ungefär samma punkt där flygfotot togs. I boken berättas dessutom att både hus och ekonomibyggnad uppfördes år 1926, av Wiktor (notera W) Andreas Bergström (f 5/10 1897) gift med Hanna Kristina Öberg (f 6/5 1902). Barnen var Erik Paul (f 29), Karl Ivar (f 31) och Fritz Sigvard (f 34). Dessutom noteras; 1 häst, 4 kort, 1 gris, och 2 får. Ekonomibyggnaden var nog en av byns ståtligaste på sin tid.  

I huset låg ett tag Beckens tidigare lanthandel, i regi av Karl-Erik Bergström. Affären är turligt nog dokumenterad i bilder och text, tack vare läsaren Gunborg Wikner (född Bergström). Det här är ingen släktkrönika men Karl-Erik är far åt SvenErik, så var det noterat. Karl-Erik själv bor pigg och 93 år gammal i södra ändan av Becken by. Läsare och även skribent förundras säkert över ”bindestreckens” vara eller inte vara i dubbelnamnen, men det ska man inte fundera på. En annan fråga är om Wiktor stavade med ”enkel-V” eller det motsatta. Ibland lutar det mer åt det dubbla, vilket vi provar i denna artikel.

Uttrycket ”Wiktors” lever kvar. Fastigheten var en avstyckning från föräldrarna August och Augusta Bergström. Huset byggdes år 1926 av Wiktor och fru Hanna (se text till bild 2). Sedermera fick huset således användning som affär för Karl-Erik Bergström mellan åren 1948 till 1964. Huset stod därefter tomt något år men kom sedan påpassligt till nytta för Wiktors bror Gottlov att flytta in. Gottlov och Anny Bergströms egna närbelägna bostadshus brann ned till grunden på Julafton 1967.

Idag kallas huset för ”Schaeders”, med Per som förvärvade det år 1986. Nutiden sätter gränser för vilka uppgifterna som läggs ut på nätet, därför stannar vår berättelse här. Becken är en föränderlig by, och nuet hänger inte fast i gammal historia? Det är väl inte utan viss giltighet, att Becken-Webbens artiklar får det historiska dammet att övergå i beständig betong. Just därför, för att motverka detta fenomen, bär denna artikel namnet ”Schaeders” och inte ”Wiktors”.

Gunnar Engström, 2014-02-06

Fotnot
En förtydligande: det kan låta slarvigt och förvånande att Redaktionen inte har bättre ordning än så, att bilder hamnar på hög, i flera år. Förvånande är snarare att det finns en ordning över huvud taget. Becken-Webben är en ideell verksamhet med en periodicitet som följer årstiderna. Till skillnad från samernas åtta årstider, en aktuell detalj med koppling till Umeås Kulturhuvudstadsår 2014, har Becken-Webben två årstider: skrivande / icke skrivande = vinter / sommar.

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se