Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Sevärdheter i byn

Sevärdheter och utflyktsmål

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Sevärdheter i byn

Stolpbod

Stolpbod vid Engströms gård (Foto: Red)

På Engströms gård (Hörneå 7:10) finns en stolpbod av okänd ålder. Troligtvis härrör boden från 1700-talet. Länsantikvarier har studerat byggnaden och noterat att dörren sannolikt är av äldre ursprung än själva boden - kanske 1500-tal. Klart är att stolpboden setts av många generationer och besökare före oss.

Namnet "stolpbod" syftar på att byggnaden ursprungligen vilade på fyra stolpar - så att golvet inte hade kontakt med marken. Stolparna var utformade på ett sätt som gjorde dem "svårklättrade" för råttor och möss. Invändigt finns bla lårar för förvaring av spannmål. Stolpbodar användes för förvaring och magasinering av livsmedel, kläder och värdeföremål. Bodarna var, av brandskyddsskäl, vanligtvis placerade med visst avstånd från bostadshuset.

Kulhål i väggen sägs härröra från kriget med Ryssland 1809. Andra berättelser förtäljer att ryssarna, under samma krig, förvarade sina stupade i denna stolpbod.

På 60-talet framfördes en förfrågan, från Västerbottens Museum, om att flytta boden till Gammlia i Umeå. Släkten Engström önskade dock behålla byggnaden i Hörneå. Boden stod tidigare i det bakomliggande skogspartiet. Sommaren 2001 flyttades huset upp på den kulle där det idag kan beskådas.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se