Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

SJ-kiosken i Hörnefors - Ulla Lindströms bilder

Hörnefors historia

Startsida

SJ-kiosken i Hörnefors - Ulla Lindströms bilder

Artikelserien om "mystiska kiosker" i Hörnefors fortsätter. Upprinnelsen var Erik Idhults (artikel 1) vykort från Hörnefors, stämplat 1955. Temat återkom i artikel 2, artikel 3, artikel 4 och artikel 5.

Dagens artikel handlar förvisso om en kiosk, men en annan sådan. Hörneåbon Rolf Rehnmark aktualiserade denna i sitt mail till Redaktionen (artikel 3) 2015-11-20. Vi återger några av Rolfs ord.

Kiosken som Erik Idhult nämner och som fanns där nuvarande Astridgården är belägen var den SJ Kiosk som flyttades från tomten där Kommunalhuset nu står men den var betydligt större och om jag inte minns fel även hade ett väntrum. Den var aldrig permanent placerad där då den hela tiden stod på stockar lagda över diket.

Således fanns det en kiosk vid namn ”SJ”, trots att det inte fanns järnväg genom Hörnefors, vilket det gör idag. En annan person som bidragit till dagens historia är Ulla Lindström. Hon kommenterade en serie artiklar om en gammal bro över Hörneån. Dessutom skickade hon en serie andra foton till Redaktionen våren 2014. Bland dessa fanns ett då ganska intetsägande foto över en kiosk-liknande byggnad. En skylt ovan dörren berättade om ”SJ Hörnefors” (se bild 1), en kiosk som skribenten inte förstod sig på.

SJ-kioksen Hörnefors

Bild 1. SJ Hörnefors, så hette denna kiosk. Någon Botniabana fanns inte.

Rolf berättar således att SJ-kiosken flyttades från platsen där dagens Kommunalhus skulle byggas. Kanske passar det bättre att idag säga "Hörnefors före detta Kommunalhus", eftersom Umeå bestämt att Kommundelarna ska rationaliseras bort, till mångas förtret. SJ-kiosken flyttades över till andra sidan av Hörneån, till platsen för dagens seniorhem ”Astridgården”. Det var den senare platsen som Erik Idhult spekulerad kring i sitt första kiosk-mail (artikel 1).

Ulla Lindströms bifogade även några foton från ovan. Dessa flygfoton ger intressant information om Hörnefors på 1950-talet. Bild 2 har liksom de i tidigare mail sitt ursprung i företaget "AB Flygtrafik", Dals Långed. I likhet med de tidigare, var även detta foto "frigivet av Försvarsstaben". Med andra ord var fotot tillåtet att bli exponerat för allmänheten. Om så inte varit fallet hade ju Becken-Webben naturligtvis inte kunnat visa vykotet i denna artikel!

Flygfoto Hörnefors

Bild 2. Här ses ånyo ett flygfoto över Hörnefors Centrum, ungefär från mitten av 1950-talet. Röd ring visar den nya brandstationen. Blå ring är huset där dagens Hörnefors restaurang håller till. Mellan den röda och blå ringen är platsen där Hörnefors Kommunalhus kom att byggas. Det var här som SJ-kiosken låg enligt Rolf Rehnmark. På den tiden fanns ingen fortsättning på Kungsvägen med bro över Hörneån. Istället fortsatte genomfarten norrut mot Bruket och bron vid gamla kyrkan. Röd bil visar vattentuben från Bruket till Sulfitfabriken på Hamnskär. Den dåtida "Industrivägen" passerade över tuben vid den röda pilen.

Gunnar Engström, 2015-12-02

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se