Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Sågen i Rundvik

Hörnefors fabrik

Reportage

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Sågen i Rundvik

Hörnefors är sedan Frans Kempes köp av Hörneå Järnbruk ett tillhåll för Mo & Domsjö AB och etablerandet av Hörnefors Sulfitfabrik. Skogsimperiet var utbrett utmed kusten i Ångermanland och södra Västerbotten. Bland dess fanns utmed en sträcka av 8 mil; Ångsågen på Norrbyskär, Sulfatfabriken i Husum (idag samägt av finska Metsä och Norra Skogsägarna) och Sulfitfabriken i Örnsköldsvik-Domsjö (idag indiska Aditya Birla).

Becken-Webben har gjort mycket reklam för Mo & Domsjö AB, idag Holmen AB. En annan aktör fanns dock insprängt utmed kuststräcka, med säte i Rundvik. Där låg Nordmalings Ångsågs AB och Masonitefabriken, som sedermera gick upp i Svenska Cellulosa-Aktiebolaget, SCA.

SCA Rundvik

Bild 1. En bild från SCA's eget bildspel.

Skogsägare får diverse reklam och erbjudande från skogsindustrierna i området, så även från SCA. I detta fall var det en inbjudan till studiebesök vid sågen i Rundvik. Detta passade en ledig dag för Skribenten. Sagt och gjort, så gjordes ett besök. Detta inkluderade även information och lunch i Folkets Hus Rundvik, mycket trevligt.

Rundvik

Bild 2. Intressant rundtur i Rundvik.

Rundvik

Bild 3. Välkänd logotyp, i alla fall de som känner till Masonite, då en världsprodukt. "NÅ AB" står för Nordmalings Ångsågs AB.

Rundvik

Bild 4. Linje för paketering av plank. Fototillstånd gavs, men att hemligheter inte fick röjas. Därav neutrala bilder och lite filtrerad information.

SCA berättade att man säljer mycket sågade produkter till USA. För den som bott i USA känner man väl till Home Depot vars trävaror kommer från Rundvik. Home Depot motsvarar ungefär en svensk byggvaruhandel vars namn slutar på "....MAX", och då är det inte Norrländska hamburgare som avses. Home Depot är dock gigantiskt mycket större än "....MAX".

Rundvik

Bild 5. Nysågade plank drygt 2x7 tum som ska ut på stabben för torkning. Den som lyft en nysågad 4.8 m planka av denna dimension vet hur tung den är. Här sker allt utan manuell inblandning, tack och lov.

En intressant dag. SCA gav även information om det man kallar SED (skonsam effektiv drivning) - om hur man genomför skotning, dvs utforsling av stockar ur skogen. Information om virkesmätning gavs av Biometria, en oberoende part. Närvarande skogsägare klagade dock över hur dåligt betalt man fick för sina trän, oavsett Biometria.

Gunnar Engström, 2022-07-14

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se