Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Rune Öströms vykort på Hörnefors skola

Hörnefors Historia

Skolan i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Rune Öströms vykort på Hörnefors skola

Becken-Webbens ”distansskribent” och ”fjärrkorrespondent” Rune Öström från Rosersberg skickade ett vykort till Skribenten. Det är inte ofta man får ett svartvitt vykort i brevlådan av en skolbyggnad. Bilden nedan är kolorerad av undertecknad. Copyright ägs av Pressbyrån, och bilden är nog från mitten av 1950-talet.

Hörnefors skola

Bild 1. Runes vykort, visande Hörnefors Skola.

Troligen är bilden inte fotad av Hörneås egen fotograf Algot Engstöm. Algot gick bort 1957. Det som ändå antyder att Algot fotat bilden är att nästan identiska motiv av skolan under byggnation finns i Algots arkiv. Dessa bilder kan beskådas nedan, men finns även i en tidigare artikel på Becken-Webben, artikel 5 i serien om Hörnefors skola. Skolan anges vara byggd 1951. Björkarna i förgrunden utgör allén till Rosornas Kyrka och träden är nästan 50 år gamla kan man räkan ut. I vykortet fick dessa vara med, medan byggbilderna fotades mellan träden så att säga.

Bild 2 och 3. Skolan i Hörnefors byggs. Om detta kan man läsa mer om i en tidigare artikel på Becken-Webben. Foto Algot Engström. Se text.

Så här skrev Rune på vykortet, 2017-05-11

Hej,
Jag har problem med den här bilden av skolan, den liknar ju inte den skola man ser idag mitt emot badhuset. Är den ombyggd/tillbyggd sedan invigningen 1954? Eller är den riven? Är den äldre byggnaden till höger en ännu äldre skola? För övrigt, så har det snöat här även idag, vi går mot en ny istid!

Bästa vinterhälsningar, Fjärrkorrespondenten

Som svar på Runes frågor, ges följande förslag. Undertecknad har ju inte själv gått i denna skola, men ”satt sig in i problematiken” tillsammans med en rad läsare av Becken-Webben som bidragit med bilder och information.

  1. Skolan är den som finns idag, och den vänstra byggnaden är den som ligger närmast Badhuset med Industrivägen mellan. Detta ses på satellitkartan i bild 4.
  2. Rune har rätt i att man byggt om, eller snarare byggt till skolan. I artikel 5 och bild 3 ses skolan från 1963. Då har det tillkommit en vinkelbyggnad i riktning mot Rosorans Kyrka.
  3. Den äldre byggnaden till höger, som skymtar i kanten av vykortet, är del av den gamla Kyrkskolan, som revs för att ge plats åt vinkelbyggnaden. Det som skymtas i bilden och som Rune frågar om är snarare en sidobyggnad till Kyrkoskolan. Dessa hus var förmål för artikelserien kring ett annat vykort där det pratades om "Grönland". Det finns många bilder från den gamla Kyrkskolan i artikelserien.

Kartbild

Bild 4. En bild från ovan om det som Rune funderar på. Vykortet i bild 1 visar de två sammabyggda skolhusen i mitten av kartan, de två "vågräta" byggnaderna.

Gunnar Engström, 2017-05-20

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se