Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Rune Öströms serendipitet - om Tempo-Foto Hörneå

Hörnefors historia

Startsida

Rune Öströms serendipitet - om Tempo-Foto Hörneå

Ännu en konstig rubrik på Becken-Webben. Ordet ”serendipitet” kan vara dialektalt från Håknäs varifrån Rune Öström kommer som ung. Ordet är förvisso gångbart på svenska, men få förstår vad som menas. Rune räknas till gruppen "distansskribenter" vid Becken-Webben. Just detta uppslag är från tiden då Rune och Becken-Webben etablerade kontakt. Vi låter Rune Öströms mail från februari 2011 berätta:

Hej,
Serendipity betyder på elegant engelska "the art of finding something you were not looking for". Nu råkade jag ut för serendipity i det att jag letade en bild att sända min vän Gillis i Bollnäs. Under letandet stötte jag på bifogad bild från Nordmaling, troligen tagen på 40-talet eller möjligen tidigare, eftersom gatan ej är asfalterad. Det var den i alla fall på 50-talet.

Råkade notera fotofirmans namn och adress (Tempo-Foto Hörneå). Jag antar att en del av Dina "arkivbilder" är tagna av den firman och att den därför inte är någon nyhet för din del men ville sända den ändå.

Hälsningar Rune Öström, Rosersberg (nära Arlanda).

Runes fina vykort visar Nygatan i Nordmaling, för ca 60-70 år sedan. Gatan finns ju kvar och husen känns igen. Ett försök att återskapa gatuvyn i ”Google Map Street View” lyckades nästan.

Nygatan i Nordmaling

Bild 1. Nygatan i Nordmaling, kanske sent 1940. Nere i högra hörnet av vykortet berättas om bildens upphov "Tempo-Foto i Hörneå".

Vad döljer sig bakom vykortsförlaget ”Tempo-Foto Hörneå”? Det ligger nära tillhands att Hörneås egen fotograf Algot Engström varit i farten på Nygatan i Nordmaling. Men verkligheten kan vara mer komplicerad än så. I historisk tid fanns inget ”Hörnefors”, utan samhället kom sig ur byarna Hörne och Beck runt vattendraget Hörneå. Således kan Tempo-Kiosken utmed Bruksgatan i Hörnefors, vilket var upprinnelsen till denna artikel, ha ansett sig vara belägen i Hörneå snarare än i dagens Hörnefors. Detta påstående är nog lika obegripligt som titeln på denna artikel. Det krävs att man läser följetongen av artikel nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6.

Gunnar Engström, brors sonson till Algot Engström 2015-12-04

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se