Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Rune Öström och Juteborn-Volvons svanesång

Gammalt skrot

Kultur och sport i Hörneåfors

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Rune Öström och Juteborn-Volvons svanesång

Troligen har det sjungits på sista versen för Volvo PV Juteborn, där den lagt sig till ro i närheten av en bäck. Nog för att det finns likheter med bäcken i Becken by, men i den berättelse som Becken-Webbens distansskribent Rune Öström skickat till Redaktionen så rör det sig om en annan bäck. Runes rubrik om ”svanesången” talar sitt tydliga språk om vart det bär för Volvon.

I kort repetition har vi under sista månaden berättat om en unik Volvo PV, vars slutliga öde inte fått sin definitiva upplösning. Bilen ritades och beställdes av Gösta Juteborn, vars dotter Aneth Fröling bor i Becken-by. Peter Haventon - den kände motorjournalisten, Gunnar Sjöström - frontfiguren för Norrlands Motorhistoriker, och Tord Fröling - Aneths make, har satt färg på den historia som undertecknad summerat i flertal artiklar. Den oinvigde läsaren, den som inte tycker att en gammal bil är värd mycket mer än dess skrotvärde, tycker nog att historien gått över styr med alla ”intressenter”.

Nu sällar sig Rune Öström till kretsen runt PVn. Rune är en bilsamlare av stora mått, i Rosersberg strax söder om Arlanda. Med en uppväxt i Håknäs och utifrån lokalkännedom har Rune sökt information i området runt Arnäsvall (Örnsköldsvik) där spåren efter Volvo PV Juterborn upphör. Rune har ringt bekanta och på den vägen hamnat någon mil inåt landet från Arnsäsvall.

Registreringsbeviset, det som Gunnar Sjöström bistått med, berättade att den siste ägaren Herr Vallin. Han avregistrerade PVn fen 25:e april 1961. Sekretessen gör att vi inte berättar Herr Vallins fulla namn, men han bodde i ”Klinge” sade registreringsbeviset. Det rätta ortsnamnet visar sig vara Klingre, , och mer precist än denna felstavning var inte dåtidens Bilregister. Rune har ringt några av dagens boende i Klingre, som bistått med historien om Volvon, en historia som snarast rör bilens ”bisättning”. Då historien innehåller en del miljöaspekter i strid med Örnsköldsviks kommuns ambitioner så benämns kontakten i Klingre med namnet ”sagespersonen”.  När man söker på ortsnamnet Klingre dyker motorsport upp. Kan det vara så att motorbanan i Klingre i själva verket passerar över taket på Volvo PV Juteborn. Detta må vara obekräftat, men här följder Runes berättelse.

Gunnar Engström, 2013-01-31

 

Vi har med stor sannolikhet kommit till vägs ände med Jutebornvolvons historia. Förmodligen var bilen i ganska dåligt skick när Vallin i Klingre, Arnäsvall köpte den, troligen med avsikt att renovera bilen. Vallin var åkare, hade lastbil och körde bl a mjölkkrukor till o från ortens mejeri. Han hade säkert garage med tillhörande verkstad och var som de flesta åkare troligen även duktig bilmekaniker. Volvon var kanske i sämre skick än han trott eller blev stående i väntan på tid att ta itu med renoveringen. Vallin hade en bekant, Tjernberg hade en liten bilskrot i närheten med kanske bortåt 50-talet bilar som han rensade på delar som såldes till ”behövande”.  Där hamnade säkerligen, förr eller senare, Jutebornvolvon också.

I slutet av 1970-talet började kommunerna inventera skrotupplag på landsbygden och ägare av sådana blev ålagda att rensa upp sina marker, annars…! De båda herrarna blev nog lite skraja vilket resulterade i att det schaktades vid bäcken (!) i närheten, skrotbilarna flyttades dit och ett jordlager täckte sedan det hela. Öviks kommun var tydligen där för att försöka återvinna skrotbilarna men gav tydligen upp efter ett tag.  Enl min sagesman är det nu en hölägda på platsen, därmed är cirkeln sluten och Jutebornvolvon har återgått till mineralriket. Frid över dess minne.

Rune Öström, 2013-01-30

 

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se