Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Rosornas Gränd - 2019

Gustav V besöker Rosornas Kyrka i Hörnefors

Hörnefors historia

Startsida

Rosornas Gränd - 2019

En stor händelse i Hörnefors historia uppmärksammades i tidningen Västerbottningen, den 7 februari anno 2019. Titeln var "Kyrkan får en ny adress". Saken var den att den väg som leder fram sista biten till Rosornas kyrka och församlingsgården inte haft något officiellt namn. En avstickare från Industrivägen har under åren fått namnet "Kyrkvägen", och det känns ju ganska naturligt. Men antalet "kyrkvägar" inom Umeå Kommun var tydligen för många. Den i Hörnefors fick söka sig ett annat namn. Nu har det blivit rättning i saken, och vägsnutten heter nu "Rosornas Gränd". Rosornas Kyrka får adressen Rosornas Gränd 3, ifall kyrkan skulle vara svår att hitta.

Det här kan ju tyckas vara en småsak, men intressant. Ganska många artiklar på Becken-Webben rör sig i området kring Rosornas Gränd, med start för 100 år sedan. Till skillnad från dagens Rosornas Gränd fanns en mer spektakulär allé fram mot kyrkans port. På den spatserade Gustav V fram och åter 1922, nu ersatts av en krokig "köksväg" på baksidan. Sakerna tillstånd har att göra med Hörnefors Skola, som integrerat den gamla allén i sin skolgård. Allén finns faktiskt kvar idag, att betänka efter 110 år. Vi ska titta på några kartor och bilder.

Rosornas gränd

Bild 1 Så här ser det ut på en nutida "nätkarta". Den blå pilen visar Rosornas Gränd, som ännu på kartan heter Kyrkvägen. Den röda pilen är den allé som anlades för 110 år sedan. Den är idag en del av Hörnefors Centralskola.

Kyrkallén 1960

Bild 2. Vi backar tillbaka i tiden till Generalstabskartan 1960. Rosornas Kyrka hette passande nog "Nya Kyrkan", 55 år efter att den byggts. Den gamla var träkyrkan på Bruket, fortsatt kvar på sin plats.

Den röda pilen i bild 2 visar resterna av Kyrk-allén, såsom den var anlagd ca 1908. Ovan den röda pilen (norr) ses den nya skolan vara byggd och nyligen dessutom tillbyggd. På den södra sidan av den röda pilen ses en rektangulär byggnad, som torde vara Kyrkskolan. Den stod färdig 1905 och rivs 1961 för att ge plats för nya moderna skolbyggnader, tyvärr. Historierna om skolväsendet finns att läsa om på en annat håll på Becken-Webben.

Hörnefors Kyrka 1908

Bild 3. Invigningen av Hörnefors Nya Kyrka, sedermera Rosornas Kyrka Pingst 1908. Man noterar att björkar planterats som en allé. Gamla tidens fotopapper och framkallning "kastade om nyanserna" på svenska flaggan.

Kyrkskolan hade två flygelbyggnader, som florerat på Becken-Webben under begreppet "Grönland". Detta hade sin grund i ett vykort som Erik Idhult hade skickat till Redaktionen 2015, och ställde frågan var "Grönland låg" i Hörnefors, det som vykortet nämnde. Den första artikeln följdes av en andra, och en tredje. De två sista artiklarna om Grönland är extra intressant, för där kan man beskåda både Kyrk-allén och dåtidens Rosornas Gränd, för dryga 100 sedan.

Hörnefors Kyrka 1908

Bild 4. Invigningen av Hörnefors Nya Kyrka, sedermera Rosornas Kyrka Pingst 1908. Observer stavningen "Pingsthälgen".

I bild 4 ser man hur kyrktornet blänker av ny koppar. Det sticker ut spröt från kyrktornet. I bild 3 uppfattas att dessa vara flaggor, fint värre! En stor folksamling ses på gräsmattan norr om kyrkan. Damen till höger i bild står ungefär där dagens "Rosornas Gränd" går idag. Det fanns en väg där 1960 vilken ses i bild 2. Denna fanns nog även 1908, och anslöt då som nu till den bro som går över Hörneån. Denna bro figurerade i en annan artikelserie på Becken-Webben, om den "mystiska bron". Bron var en del av vägnätet på tidigt 1900-tal. Idag är bron en gå, cykel och skoterbro!

Kyrkallén Hörnefors

Bild 5. Kyrk-allén idag, ur artikeln "Fabriksviken ängel - februari 2016".

Med foto taget från skolgården och lämpligt avskärmat från skolbyggnader, får man intryck av att allén är intakt, i bild 5. Men, står man på den plats Redaktör Lindholm gör, och än mer fotografen själv, är upplevelsen snarare "en dag i skolan". Varken Redaktören eller Skribenten har erfarenhet av Hörnefors Centralskola, dock.

Om nu "Kyrkvägen" fått namnet "Rosornas Gränd", har "Kyrk-allén" ett namn? Den kan ju inte heta "skolgården", denna anrika allé!

Gunnar Engström, 2019-02-15

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se