Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Reportage från inställd Påskutflykt 2017

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Reportage från inställd Påskutflykt 2017

Det planerades för vårens återkommande påskutflykt, lördagen 2017-04-08. Dagen innan bestämdes av Hörneås Bygdegårdsförening att evenemanget skulle ställas in på grund av dåligt före för skoter, men än viktigare även för skidor och promenad i skogen. Redaktör och Skribent var själv osäkra på att kunna medverka, och avbrottet annonserades på Becken-Webben.

Men, Redaktör och Skribent tog sig fram genom snö och is till Mjösjöberget och dess stuga. Det oväntade var att uppslutningen blev större än vad den ibland varit. På vägen upp på berget sammanstrålades med Leif Borch och dottern Sanna från Becken by. Därtill dök nya bekantskaper upp i stugan vilket berättas om i bilderna.

Påskutflykt 2017

Bild 1. Redaktör Lena Lindholm pyntar påsk på Mjösjöberget.

Påskutflykt 2017

Bild 2. Under påsklunchen med korvgrillning i stugan dök grannar från Ängersjö upp. Här ses från vänster Helena, sonen Kristian och Ronny Lundmark/Lövstrand. I bild ses även deras hund som nog hette Sack. Redaktör Lindholm står längst till höger framför dörren till Mjösjöstugan.

Påskutflykt 2017

Bild 3. Samma som i bild 2, men med "Skribenten".

Gunnar Engström, 2017-04-08

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se