Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ravelkläppsröset

Sevärdheter och utflyktsmål

Hörneås fornhistoria

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Ravelkläppsröset

Ravelkläppsröset

Foto: Sveneric Bergström

Tag en skogspromenad och besök Ravelkläppsröset! Enligt vissa landsantikvarier i Umeå är detta: "det ståtligaste gränsmärket i vår bygd".

Ravelkläppsröset ligger mellan Ängersjö och Hörneå. Röset markerar gränsdragningen mellan Ångermanland och Västerbotten. Det är ett stort, runt, avplanat röse med en diameter av ca tio meter. Höjden är ca en meter. På röset finns två visare, den ena pekar mot Bjenön och den andra mot Solpsjön.

Det är okänt hur och när röset har tillkommit. Klart är att röset fanns år 1705, då det omtalas i Erik Ströms latinska avhandling om Ångermanland. (Källa: Hörneå, vår by, dess historia 1999.)

Möjligen skulle Ravelkläppsröset kunna vara ett forntida röse, som under tidig historia använts som landskapsgräns och som senare blivit ombyggt och upphöjt till landskapsmärke.

Ravelkläppsröset

Foto: Sveneric Bergström

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se