Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Rötjärn 2013

Fiskereportage

Hörnån FVO

Fiske

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Rötjärn 2013

Inom Hörnån fiskevårdsområde (FVO) finns flera skogsjöar. Rötjärn är en av dessa, en sjö med stark karaktär. Dessutom leder en väg till sjön, en grusväg som känns oändligt lång. Sista halvmilen är vägen spikrak till den grad att man aldrig tror sig komma fram. Detta bidrar till en trolsk känsla av ödemark. För att hitta till Rötjärn hänvisas till sidan om sjöar inom Hörnån FVO.

Bild 1. Rötjärn från rymden, endast 300 meter lång och 100 meter bred. Djupet är nog 100 meter, minst. Skribenten kan dock avslöja att djupet snarare är max 5 meter, efter att ha paddlat runt sjön. Röd prick i södra änden av Rötjärn anger fångstplats för gädda och abborre. Upp på den närbelägna åsen, mellan röd prick och vändplan nederst i bild, finns ett vindskydd och grillplats. En reservation görs för ett vindfälle som demolerat taket en aning, men vindfället är borta och taket fungerar. Det är Hörnån FVO som bekostat anläggningen.

I själv verket är det bara 3.1 kilometer fågelvägen tvärs över berget från Rötjärn till grannbyn Hössjö, men någon sådan bilväg finns inte. Hössjöborna är hänvisade till samma drivningsväg som Holmen AB underhåller, en total körning på 12.6 km från by till sjö kan mätas på Google Maps. För att nu fortsätta med avståndsmätning - från Becken By är fågelvägen till Rötjärn 15.4 km, men bilvägen är nog dryga 2 mil via Bjennberg.

Bild 2. Trolsk bild över Rötjärn. Samtliga foton i denna artikel hänförs till Redaktör Lena Lindholm (men inte rymdbilden). Skribenten utforskade fisket istället.

Vi ska här visa några bilder från Rötjärn. Tjärnen är speciell där den ligger vid sidan av berget med samma namn, Rötjärnsberget. Sjön visar sig dessutom ligga hela 192 meter över havet.  I termer av landhöjning säger detta oss att sjön varit separerad från havet under lång tid. Med en landhöjning om nästan 1 cm per år motsvarar 192 meter en lång tid, men ju närmare istiden man kommer ju fortare reste sig marken ur havet. Rötjärn har hur som helst varit en insjö under lång tid, och förmodligen ganska snart efter det att inlandsisen smälte bort från kustbandet. Kanske vågar man även spekulera om forntida lämningar runt sjön från riktigt gammal tid. Det är inte omöjligt att någon druckit vatten ur Rötjärn 5.000 år före vår tideräknings början.

Bild 3. Rötjärns blommor, en näckros. Insekten är absolut inte ett bi utan en blomfluga, detta måste förtydligas för den som inte ser skillnad (http://sv.wikipedia.org/wiki/Blomflugor).

Nu handlar denna sida inte om arkeologi utan om fiske inom Hörnån FVO. Man får dock inte glömma badmöjligheten. Här bjuder Rötjärn på mångtusenårig sump av betydande djup. När man väl tagit sig ut på djupt vatten blir situationen bättre, och varmt vatten utlovas. Att åter ta sig i land innebär dock ny sumpvandring.

Bild 4. Rötjärns abborre, mycket god.

Rötjärn är nog inte känd för sina ädelfiskar. Man ska tycka om gädda och abborre och man kör sin halvmil av spikrak grusväg till Rötjärn. Nu blir ju inte gäddan 1000 år gammal, för att återknyta till arkeologi. Gäddan, eller som den egentligen heter ”Esox Lucius”, har nog ett begränsat genetiskt material i sjön. Rödtjärn är en ensam sjö med en lång smal bäck innan den når andra vattensystem.

Gäddan kan visst bli upp emot 30 år gammal. Intressant nog är den en så kallad ”revirhållare”, som har sitt eget vass-stråk att styra över.  Av extra intresse för Becken by och den angränsande byn Ängersjö är att Gäddans kustnära flyttmönster är utforskat i just Ängerån, vattendraget som skiljer våra byar åt.  Det är mycket man hittar på ”nätet”, även om gädda i nät inte är det första man tänker sig, för att nu skriva sådan löja. 

Bild 5. Rötjärns gäddor, ganska annorlunda. I detta fall handlar det om en så kallad Gädd-Ål; lång, tung och svart med många fenor. Den finns nog bara i Rötjärn. Gäddan är en mycket god matfisk som förtjänar bättre rykte.

Fisket i Rötjärn må således ske med andakt. Sjön är liten och antalet revirgäddor är nog detsamma. Av denna anledning önskar man ogärna göra reklam för Rötjärn. Budskapet blir dock ett annat, och mest för naturupplevelsen - en ödemark där björnmötet ligger nära till hands - välkommen (Hörnån FVO)!

Gunnar Engström, 2013-12-29

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se