Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Rösvandring 2013

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Rösvandring 2013

Dessa rader skrivs under Allhelognahelgen 2013, ett reportage om bronsåldersgravar i Becken-skogen.  Det hela utspelades sig den 12 augusti. Men, det passar ypperligt att lägga ut reportaget nu och att minnas gamla bybor från förr, döda sedan ungefär 2500 år.

Bild 1. Rösvandringen leder utmed den gamla vintervägen, även kallad Postvägen. Vägen är gammal, men den är nog senare än de gravar som besöks. Just här, utmed åkern var det sjöbotten som bronsålderns bybor nog korsade med båt. Från vänster ses Britt Eriksson, SvenErik Bergström, Bergström Junior, och Lena Lindholm.

Bild 2.  Första anhalten av rösen söktes upp på berget som vetter ut mot Ravelmyren. Här finns två ganska små rösen utmed klippan åt söder och den vik av Bottenviken som då fanns. Ett betydligt större röse fanns istället tvärs över vattnet på Ravelkläppen, det som för några hundra år sedan användes som länsgräns mellan Ångermanland och Västerbotten. Dessvärre syns inte rösena i bild, i förgrunden ses rösinspektor Bergström Junior i full fart.

Bild 3. Fikapaus vid foten av ett annat röse som vetter åt väster i förhållande till den vik som nu är Ravelmyren. Även här är röset lagt på en klippformation just vid en bergsklack mot vattnet.

Bild 4. Ännu ett röse på ännu ett annat berg utmed ”kraftlinjen”. När man står på röset blir man fascinerad över topografin, idag högt beläget och blickar ned på den angränsande myren som då var en havsvik. Bronsåldersbyborna kunde sin sak, att välja vackra platser för sina gravar.

Bild 5. Hej då, säger arkeologen Bergström Junior.

En hälsning och tanke ägnas byborna från förr, i Allhelgonatid. Efter 2500 år återstår bara sten, men gravarna förmedlar bilder som lever kvar. Deras egen tro handlade mer om sol och natur, och vad passar då bättre än gula kantareller som serveras utmed gravarna!

Gunnar Engström, 2013-11-03

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se