Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Prestgården

Kenneth Eklunds bilder

Hörnefors historia

Startsida

Prestgården

Vi återkommer ännu en gång till Kenneth Eklunds samling av bilder han fått på USB från arbetskollegan Karl-Erik Öberg. Detta är nog en av de sista bilderna i den samlingen. Många av dessa bilder var redan exponerade på Becken-Webben, men, där fanns även en serie nya och intressanta inslag. Bland annat gavs en återblick 100 år tillbaka i tiden kring olika yrken och personer vid Hörnefors Sulfitfabrik. En av Skribentens favoriter var "massalämparna", en grupp arbetare framför en dörr på Fabriken, och bland dessa en ung Emil Nordahl, sedermera far till fotbollsproffsen bröderna Nordahl och inte minst Gunnar.

Flertalet av bilderna i Kenneths samling var dåtidens vykort. Ibland kunde en busshållplats utgöra motiv, värt att sätta frimärke på. Vi ska här visa det i särklass sämsta vykortet. Det är nog 100 år gammalt, där man ser en skymt av "Prestgården" i Hörnefors.

Stavningen "Prestgården" bidrar till åldersbestämning av vykortet. En övergripande stavningsreform i svenskan gjordes 1906. Den genomfördes på initiativ av dåtidens "skolminister" (ecklesiastikminister) Fridtjuv Berg. Att han önskade stava sitt förnamn på annat sätt än Frid-tjuv, kanske var en av anledningarna till reformen. Den nya stavningen tog nog ett antal år att införa i skolor och samhälle.

Prestgården

Bild 1 Prestgården Hörnefors, Hörneå står det i nedre högra hörnet.

Vem fotografen var som kände sig nöjd med fotot i bild 1 framgår inte. Det kan ju omöjligt vara Hörneås egen fotograf Algot Engström. Om bilden är fotad kring 1910 var detta något för tidigt för Algot, men inte helt omöjligt. Det är ju uppenbart en fotograf som har god potential att utvecklas mer i yrket.

Detsamma kan man tycka om "trädgårdsmästaren", i bild 1, som inte lyckats speciellt bra. Om björk och gran planterats då Prestgården byggdes så är ju dessa träd 30-50 år gamla då fotot togs. Kan detta vara den "gamla" Prestgården på Bruket?

Hörnefors Kyrka 1908

Bild 2. Invigningen av Hörnefors Nya Kyrka, sedermera Rosornas Kyrka Pingst 1908. Denna bild finns på annat hålla på Becken-Webben och fanns inte med i Kenneths bildsamling. Vykortet är intressant för stavningen "Pingsthälgen 1908" längst ned till höger. Här var det "ä" istället för "e", tvärt om mot "Prestgården".

Var Prestgården låg någonstans är inte helt klart för Skribenten, som spekulerats kring i texten. Är det Prestgården i anslutning till den nya Rosornas Kyrka, då kan fotografen som fotade bild 2 haft gården i ryggen. Nyligen skrevs en artikel på Becken-Webben om "Rosornas Gränd", det nya namnet på den vägsnutt som kanske även var/är gångbar för Prestgården, om den finns kvar idag eller ens är den rätta Prestgården?

Gunnar Engström, 2019-03-09

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se