Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Prästgården - Erik Idhult funderar

Hörnefors historia

Startsida

Prästgården - Erik Idhult funderar

Se längst ned - tillägg av Erik Idhult och Greta Karlsson 2019-12-09:

Erik Idhult är som känt en vetgirig filatelist, och kommit över ett vykort med extra mystik kring sig. Kortet sägs föreställa Prästgården i Hörnefors, som verkar vara en ritad bild av en sådan. Vi läser Eriks fundering, skickat till Redaktionen, 2019-09-21;

Hej igen!

Även jag har vykortet med Prästgården i Hörnefors. Vänder man på kortet finns en text nertill på baksidan "Foto: C. Markström". Och datumet för kortet? Stämpeln är inte tydlig men stämpeln med detta utseende fanns vid Hörneå-posten fram till 1932 alltså framtaget fram till denna tid. En ytterligare omständighet att dateringen 1962 misstämmer är ju ortsangivelsen Hörnefors Hörneå dvs före 1941 då Hörneå upphörde som postort för Hörnefors.

Nästa fråga: har det funnits två prästgårdar. Är denna möjligen belägen på bruket? Enligt min vanligen välunderrättade källa dvs Greta Karlsson menar hon med 99 % sannolikhet att detta inte är möjligt. Det fanns bara en prästgård och i den bodde kyrkoherden Sundelin med familj som första hyresgäst.

Det andra kortet härrör från en produktion av vyer från hela Sverige och med samma upphovsman, en samlarkollega nämner motiv från 1920- 1930 talet . Inte särskilt naturligt eller hur ? Jag återkommer om nya fakta framkommer. / m v h Erik

I första stycket nämner Erik att "även jag har vykortet med Prästgården i Hörnefors." Detta tros vara det foto som Becken-Webben publicerat ur Kenneth Eklunds samling, se artikeln "Prestgården 2019". För enkelhet visas bilden nedan.

Prestgården

Bild 1 Prestgården Hörnefors, Hörneå står det i nedre högra hörnet. Ett fantastiskt vykort, med detaljerad vegetation.

Åter till Eriks vykort, som återges i bild 2. Detta verkar vara en ritad bild av prästgården. Möjligen är det samma gård som i bild 1, man ser om inte annat ett sk valmat tak.

Prästgården Hörnefors

Bild 2. Vykortet som Erik skickade till Redaktionen. I övre högra hörnet är skrivet "Hörnefors prästgård".

Vykortet

Bild 3. Ett skrivet vykort, ganska anonymt som därför kan visas på Becken-Webben även från 1962 om detta stämmer.

Baksidan på vykortet berättar om reumatism och håll i ryggen, i Häggnäs. Det verkar vara skrivet i Häggnäs 1/4 1962, Glad Påsk. Erik funderar kring poststämpel och årtal, även om årtalet 1962 verkar svårt att tolka på annat sätt. Ett mysterium.

Gunnar Engström, 2019-12-04

Tillägg av Erik Idhult och Greta Karlsson 2019-12-09:

Bara en komplettering till prästgården och dess historia. Greta Karlsson antog att prästgården byggdes samtidigt som kyrkan och skulle ha blivit inflyttningsklar 1908-1909 för prästen Sundelin och familj. Han skulle dessförinnan fungerat som en "ambulerande" kyrkans man medelst häst och vagn.

Som kommentar kan sägas att ingen av Hörnefors-böckerna, de tre, inte berättar så mycket om grundandet av Hörnefors församling mer än inrättandet av dess präst.

/ m v h Erik

Det är sant, det som Erik avslutar med, att det inte är så mycket skrivet om prästerna i dessa böcker. Nej, då är det bättre på Becken-Webben. I följande länk Historiska ungdomar - Artikel 7 - Konfirmationskortet hittar man lite om präster. Därtill finns lite att läsa om prästens roll i skolväsendets Hörnefors, via denna länk, i alla fall något.

Gunnar Engström, 2019-12-09

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se