Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Posten i Hörnefors

Edvard Jonssons vykort år 1912 – Hörnefors Sulfitfabrik

Posten i Hörneå

Posten i Hörneå del 2 - Erik Idhult informerar

Posten i Hörneå del 3 - Erik Idhult informerar vidare

Posten i Hörneå - Erik Idhult del 4 - Postombuden i Bjenberg och Ängersjö

Posten i Hörneå och Frans Kempes besök 1906

Erik Idhult - ny forskning om Posten i Hörnefors

Hörnefors Historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Posten i Hörnefors

Här adresseras lokalhistoria ånyo, på en ny rubriksida om dåtidens Postväsende. Den som tagit sig an stafettpinnen och jobbat vidare i ämnet är Erik Idhult. Erik är känd för många äldre Hörneforsbor, för en hedervärd insats för samhälle och dess industri.

Här ska pratas post och frimärken. Becken-Webbens intresse för det ointressanta är oändligt stort, tycker nog många moderna läsare, men det är just det som är intressant. Det finns fler som tycker detsamma. Egentligen började historien med en serie 100 år gamla kolorerade vykort över Hörnefors som Gunborg Wikner (Bergström) skickade till Redaktionen 2011. Därefter parerade en annan läsare, Rune Öström, med ett vykort stämplat Hörneå 1908. Det senare vykoret visade en vy över det dåtida Hörnefors från tornet av den just nybyggda Rosornas Kyrka. Efter en nära nog oändligt lång artikelserie om Hörnefors Sulfitfabrik återkom Rune med ett ännu äldre brev stämplat Hörneå 1906, från självaste fabrikör Frans Kempe.

Bild 1. Ett brev skickat från Krångfors (nära Boliden), daterat den 14 juli år 1929. Dagmar Möller hette damen som skrev adressen ovan, inga postnummer eller gatuadresser behövdes! En utvikning krävs, se fotnot nedan!

Allehanda funderingar kring poststämpeln ”Hörneå” istället för "Hörnefors" besvarades, men var låg postkontoret? Det var här som frimärksnestorn Erik Idhult kom in i diskussionen. Som professionell filatelist gjorde Erik en noggrann efterforskning. Till sin hjälp hade han en annan historiekännare av Hörnefors - Greta Karlsson. I perspektiv av detta skapas härmed denna rubriksida.

Gunnar Engström 2014-01-28

Fotnot: Brevet i bild 1 gällde en beställning till fotograf Algot Engström om att köpa fler kopior av ett tidigare kort. Den som skickat brevet hette Dagmar Möller i ”Krångelfors”. Det humoristiska i namnet "Krångelfors" istället för Krångfors har sin speciella historia. Om det krångliga finns att läsa på Skellefteå Krafts historiska nätsidor. Bygget av Krångfors kraftstation förde med sig en del tekniska och dyra problem, tills då vattnet blev ström sommaren 1928. Lyckligtvis finns en massa bilder från kraftverksbygget. Kanske Algot var framme med kameran, vem vet?

Namnet Dagmar Möller väcker förundran, inte kan det ha varit självaste Dagmar Möller! Svaret är nog nej på den frågan. Namnet Möller är däremot mer sydländskt än norrländskt. Nätsökande föreslår en möjlig koppling till järnvägen och en stationsföreståndare i Krånged med namnet K.J. Möller. Förvisso verkar herr K.J. just ha flyttat vidare till Gottne då Dagmar postade brevet till Algot, men hur som helst?

Järnvägen drogs mot Boden och med avstickare till Skellefteå. Även här finns roliga bilder att beskåda på nätet. Vi lämnar detta tema som är på väg att spåra ur. Det var post det handlade om!

Gunnar Engström 2014-01-29

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se