Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Posten i Hörneå

Posten i Hörnefors

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Posten i Hörneå

En tidigare olöst fråga på Becken-Webben fick sitt svar i ett mail till Redaktionen från Erik Idhult 2012-11-24. Vi ska först rekapitulera frågeställningen, om det brev som skickades år 1906 av Frans Kempe till fru Kempe utanför Härnösand. Frans Kempe var entreprenören som grundade pappersindustrier och sågar (idag Holmen AB). I Hörnefors grundade han Sulfitfabriken och dessförinnan hade han grundat sågen på Norrbyskär, bland annat. Brevet bar post-stämpeln Hörneå. Brevet (eller snarare dess kuvert med stämplade frimärke) kom i retur till Becken-Webbens redaktion drygt 100 år senare. Den som returnerade brevet var Rune Öström.

Vi måste rekapitulera Rune. Han bor i Rosersberg (ungefär vid Arlanda), och med bakgrund från Håknäs har Rune intresserat sig för Becken-Webben och bidragit med mängder av uppgifter och material. Hans senaste bidrag lämnades i Redaktionens brevlåda under sommaren. Redaktionen var tyvärr obemannad under några sommarveckor, som oturligt råkade inträffa just då Rune kom på besök. Runes sommarbidrag var en FIB-Aktuellt. Den som tror något annat ska veta att tidningen var från 1953 och utan obscena bilder. Istället figurera Gunnar Nordahl i tidningen, om fotbollshistoria. Detta och annat blir ett ämne för en kommande artikel på Becken-Webben, att hantera på lämpligt sätt utan att bryta mot copyright.

Nu åter till Erik Idhult. Erik bor i Umeå och i mailet 2012-11-24 skrev han:

Hej !
Roligt att jag har hittat er hemsida.  I första hand vill jag nu komplettera uppgifter om Hörnefors posten. Med stämpeln Hörneå öppnades ett postkontor den 1 september 1905 och den namnändrades till Hörnefors den 1 juli 1941. Enligt vad jag hört skulle kontoret först ha varit inhyst i den fastighet som låg efter Sundelinsvägen, i en västerbottensliknande stil, och som har bebotts av bl a Ingvar Hörnkvist på sin tid förrådsförvaltare på fabriken.
Hälsar Erik

Observera #1 - att Erik återkommer ett år senare med ett nytt mail och ytterligare analys. Erik tvekade kring Sundelinsvägen och tankarna kring Posten leder istället till Ågern, vilket berättas om i en artikel från 2013 - klicka här för att läsa!

Observera #2 - att Erik efter ytterligare forskning hör av sig i januari 2014. Hans fynd talar trots allt för att det första postkontoret nog låg utmed Sundelinsvägen, för att därefter flytta till Ågern. Om detta berättar Erik i en tredje artikel - klicka här för att läsa! Post-frågan har nu blivit så stor att Becken-Webben finner för gott att skapa en separat rubriksida på temat.

Eriks information är intressant ur flera aspekter. Postkontoret var således ganska nytt då Frans Kempe stegade in år 1906. Och detta gjorde han ungefär på platsen för det gamla järnbruket och sågverket, Hörneå Aktiebolag han just köpt och nu lagt ned. Allt detta låg i området som idag kallas ”Bruket”, rätt och slätt. Sundelinsvägen är den väg som löper på östra sidan (eller norrsidan) av vattendraget Hörneån. I fotografen Algots Engströms arkiv finns flera bilder på hus på Bruket av typen ”Västerbotten”, och kanske hittar vi en träff på Postkontoret i en framtida artikel.

Vi lever i moderna tider, med internet. I några korta ord tycker man sig förstå att Erik är en auktoritet på frimärken. En annan uppgift antyder att Erik även haft koppling till Hörnefors Sulfitfabrik, en som hedervärt kämpade mot dess nedläggning år 1982. Oavsett, det är med stor tacksamhet som Becken-Webben fått klarhet i Postfrågan, tack vare Erik.

Gunnar Engström, 2012-11-26

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se