Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Posten i Hörneå del 3 – Erik Idhult informerar vidare

Posten i Hörnefors

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Posten i Hörneå del 3 – Erik Idhult informerar vidare

I ett brev till Redaktionen 2014-01-23 återkommer Erik Idhult med ny information om posten i Hörnefors, och stämpeln Hörneå. Man noterar att Erik skickar ett brev med kuvert och fina frimärken. Dessutom skickar han ett e-mail med den digitala versionen av sin text, den senare som komplement till pappersbrevet. I försändelsen skickar Erik även med några historiska brev, kvitton och frimärken som återges som bilder nedan.

Gunnar Engström, 2014-01-29

Erik berättar:
År 1905 inrättades posten i Hörnefors eller som det då kallades i postala sammanhang - Hörneå.  Namnändringen till Hörnefors skedde 1941.

En fråga som har varit oklar och med frågetecken kring är: var låg det första postkontoret, 1905. En tanke var att den skulle ha placerats på Ågern i de fastigheter som uppfördes i samband med byggandet av fabriken, och den inflyttning och det behov av arbetskraft som massafabriken förde med sig.  På kartor från Ågern finns det väldokumenterat vilka familjer/personer som bebott de olika husen. Posten eller ”postbynninga” hade adressen Ågern 29. Exakta årtalet för dess byggnation är lite mer osäker, det vi kunnat dokumentera var att posten flyttade in där 1913. Följaktligen måste posten ha haft en tidigare adress. I det sammanhanget bekräftas den teori som florerat i tidigare sammanhang. På Sundelinsvägen 41 fanns en så kallad ”Västerbottensgård” vid tiden för då postens inrättandes. Gården ägdes av Edvin Wiklund, gift med Anna Edström (båda födda 1884). Det var här som Anna tecknade sig för kontorets första postföreståndarbefattning. Befattningen övertogs sedermera av maken Edvin år 1908.

Bild 1 Brev skickat från Hörneå (Bruket / Sundelinsvägen) år 1907. Brevet skulle till Fröken Selma Olsson, boende/arbetande hos Disponent Dahl vid ”Wästerbottens Bryggeri” i Umeå.

År 1910 kunde den tredje postchefen skrivas in i liggaren under namnet Hildur (Margareta) Gafvelin. År 1916 kom så nästa byte med Ninny Rehnmark som förestod kontoret (expeditionen) fram till 1941. Birger Sunqvist stod därefter vid postrordet fram till 1965 och avlöstes då av Olga Stecksén. Olga var också trogen sin tjänst i många år och steg av först 1981, för att efterträdas av Bernt Jonsson. Där slutar också våra källor på chefssidan. Nämnas bör att posten från och till har biträtts av en andra kassörska (kassör).

Om vi återvänder till platsen för postkontoret har vi nämnt Ågern, med start troligen 1913. Här verkar kontoret ha legat fram till år 1955. Det året var också det sista för Ågern nr 29 som ”postbynningas” adress innan punkthusen, som står där än idag, formligen lade posten i grus och aska. Istället kom posten på en mer central plats, längs Kungsvägen, och i den fastighet som ligger nästgårds dagens klädbutik (Becken-Webben inflikar att vi gärna gör reklam för företag på orten, med andra ord ”H&H”). Huset för dagens klädaffär kom dock senare att ge säte för de postala tjänsterna men här smyger sig en stor osäkerhet in. Flera, inte bara några, olika adresser kan noteras. En anteckning vittnar om en barack som adress för posten år 1990. Dagens post med postombud i mataffären (d.v.s. ICA) centralt i Hörnefors behöver vi inte ifrågasätta men hela perioden 1980-2000 måste vi tillsammans försöka reda ut, med gatuadresser men också dess föreståndare (namn- tilltalsnamn).

Bild 2. Ett inlämningsbevis (kvitto) till Lantbrevbärarlinjen Hörneå-Bjenberg försänt våren 1934. Kvittot verkar avse en ”Lifförsäkring…”

Nämnas bör att Bjenberg, eller Bjännberg som den också kallades, men även Ängersjö hade postala anordningar under benämningen postombud 1 respektive postombud 2 (i stämpeln pob1 och pob2). Lantbrevbäraren som utgick från Hörnefors tätort till ”omlandet” har använt sig av en stämpel med texten Hörnefors lbb1. Denna lantbrevbärarlinje går idag från Nordmaling.

Bild 3. Frimärke av mer sentida modell, utgående från Hörnefors sommaren 1986. Man noterar i nedre kanten av poststämpeln ”LBB1”, med andra ord "LantBrevBärarlinje 1". Frimärket tillkom efter mordet på Olof Palme, vilket förtydligas av att frimärket anger årtalen 1927 – 1986. Palme blev skjuten den 28 februari 1986 i Stockholm.  

Vi jobbar vidare i frågan om Posten. Jag har hittills haft mycket kontakt med Greta Karlsson som lyckligtvis samlat på sig ett stort material genom åren, såsom tidningsartiklar, foton etc. En viktig källa är ju också boken ”Hörneforsbygden och Brukens Historia”, Bjästa 1982, som på sidorna 279-280 beskriver det jag refererat ovan (men som i övrigt är läsvärd, bl a kring er by Bäcken).

Tillsammans ska vi knäcka alla frågetecknen, eller hur?

Med goda hälsningar Erik Idhult, 2014-01-23

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se