Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Posten i Hörneå del 2 – Erik Idhult informerar

Posten i Hörnefors

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Posten i Hörneå del 2 – Erik Idhult informerar

Under sommaren 2013 hörde Erik Idhult av sig ånyo till vår Redaktion. Erik är en frimärkshistoriker av stora mått, och har intresserat sig för en artikel på Becken-Webben om ett brev som MoDo-magnaten Frans Kempe skrev och postade år 1906. Med ”MoDo-magnat” menas industrin (Hörnefors Sulfitfabrik) och inte ishockey! Brevet bar stämpeln ”Hörneå”, dvs namnet på vår egen by. I Eriks tidigare mail och artikel från 2012 spekulerades kring att Posten låg utmed Sundelinsvägen, men så var det nog inte (observera dock ny korrektion nedan). Så här skriver Erik i sitt nya mail:

Efter många diskussioner med nestorn på Hörnefors historia. Greta Karlsson, har vi fastslagit följande. Posten lokaliserades till fastighet nr 29 på Ågern redan i "starten", postbynniga, och fanns där fram till 40-talet. Kungsvägen och mitt minne av den på 60-talet, bredvid nuvarande H & H, är ett något osäkrare antagande. Den frågan får vi jobba vidare med. I denna bostad nr 29 inrymdes 7 övriga familjer (lägenheter).  Namnet Hörneå behölls fram till 1 juli 1941 då Hörnefors blev den nya avsändningsorten. Alltså: ingen första eller senare lokalisering av posten i Hörnefors på Sundelinsvägen.

Men vänlig hälsning, Erik Idhult, 2013-08-30

Observera att Erik återkommer i januari 2014 med en korrektion, att det första postkontoret nog låg utmed Sundelinsvägen trots allt - klicka här för att läsa. Den här sidan kvarstår av historiska skäl - men bortse från innehållet!

Just som denna artikel skrivs ringer Hörneforsbon Bo Sjöstedt på dörren - för att köpa Honung från Hörneå (en ovidkommande detalj i sammanhanget). Bo är uppvuxen i Becken by och har därefter arbetat som lärare, rektor och politiker i Hörnefors. Idag är han en glad och sportande pensionär och honungskonsument. Bo konfirmerar det som Erik skriver.

Bo minns den dåtida Posten på Ågern. Ågern är dialektalt i betydelse ”udde”, och avser landtungan som förbinder Hamnskär och Sulfitfabriken med fastlandet. Posten låg utmed Bangatan, en parallellgata till Industrivägen, i höjd med Hörneforsgården. Begreppet "Bangatan" är intressant, och det fanns faktiskt en smalspårig järnväg (så kallat Decauvillespår) mellan gamla Bruket (med såg och järnbruk) samt hamnen (Hamnskär).

Posten låg i samma byggnad som affären, där Konsum startade sin affärsverksamhet i Hörnefors. Senare flyttade både Post och Konsum till nya lokaler mer centralt i dagens Hörnefors. För Postens del var detta just där Erik nämner, strax väster om där dagens klädaffär (H & H) ligger utmed Kungsvägen.

Bo Sjöstedt berättar vidare att postadressen förr i tiden till vår egen by (idag Hörneå) var "Bäcken - Hörneå". Hörneå avsåg istället området i dagens Hörnefors vilket vi berättat om tidigare. Bo nämner i förbigående även om ett mord som inträffade i fastigheten där Posten på Ågern var inrymd, på 1940-talet vill säga. Vi avstår ytterligare detaljer, för stunden. Det var värst – ja – så var det!

Gunnar Engström, 2013-11-10

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se