Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Posten i Hörneå - Erik Idhult del 4 - Postombuden i Bjenberg och Ängersjö

Posten i Hörnefors

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Posten i Hörneå - Erik Idhult del 4 - Postombuden i Bjenberg och Ängersjö

I ett mail till Redaktionen 2017-12-18 återkommer Erik Idhult med ytterligare information om posten i Hörneå och Hörnefors. Erik har återkommande skickat intressanta bidrag till Redaktionen, om olika vykort och poststämplar. I gammal tid var Posten kontakten med omvärlden, likt dagens Internet.

Gunnar Engström, 2017-12-19

Erik berättar:
Två postombud, postala inrättningar med färre befogenheter än postkontoren, fanns inrättade i Bjenberg och Ängersjö. Bjenberg  från 1 juni 1936 till 31 oktober 1969 och Ängersjö perioden 1 juni 1947 och till samma sluttidpunkt som Bjenberg  dvs 31 okt 1969. Den förra benämndes Hörnefors postomb 1 -  tiden 1936 till 1941 dock som Hörneå postomb 1-  (se tidigare artiklar och posten i Hörnefors). Hörnefors pob 2 var namnet på servicepunkten för alla med postala ärenden i Ängersjö. Men vilka var dessa personer som skötte postservicen, i vissa fall vid sidan om sitt ordinarie arbete på åker och äng?

Ola Fägremo heter en stämpelsamlare som liksom jag intresserar sig för länets posthistoria. Möjligen är det hans närhet till bygden och Umeå via sin fru som ledde honom till ett studium av arkivmaterial lagrat vid Arkivcentrum Norr i Härnösand. Där finns nämligen personuppgifter på postombuden inom Västerbottens län. För att sammanfatta hans arbete efter otaliga resor mellan Knivsta och Härnösand: postombuden finns upptecknade postombud för postombud med innehavare och tjänstgöringstid.

Hörneå  postombud 1

Bild 1 Hörneå postombud 1.

Så här såg det ut i Bjenberg:  Bror Hilding Grenborg  360601-420228, Emma Amalia Bäckman  420301-450531, Elna Pettersson 450506-501231, Anna Linnea Frideborg Gidlund  510101-660531, Brittmari Andersson  660601-660831, Kerstin Margareta Johansson  660901-691031.

Och i Ängersjö: Erik Ragnar Ånger. Handlande  47001-540131, Kjell Rune Jakobsson  540201-540430, Sven Östen Hägglund 540501-540930, Siv Ingeborg Johansson  541001-550331, Kjell-Arne Jakobsson   550401-550930, Märta  Kristina Nyman  551001-581018, Bror Fritiof Ödling  581019-601130, Sigrid Eufemia Söderström  601201-630114, Eva Frideborg Ånger  630501-691031.

Hörnefors postomb 1

Bild 2. Hörnefors postomb 1

Läsaren av detta aktstycke kan invända, ” det var ju inte hon, utan han som skötte posten” . Och förvisso. Men nu är detta postens egna arkivuppgifter och vi får nöja oss med och godta de på det sätt de är förtecknade. Namnen är ju tecknade med något undantag med personens alla namn inklusive tilltalsnamnet.  De enda som jag känner väl är gifta paret Eva och Ragnar Ånger som alltså är bokförda för en period var.  Vad är nu min önskan och avsikt med alla dessa namn?  Jo, jag vill få hjälp med tilltalsnamnet för postombuden och ”rensa bort” andra – och tredje namnet. Eller så känner ni, kära läsare, postfolket på annat sätt, med andra bindningar?  Tanken är att personerna blir mer ”lätthanterliga” för en inplacering i Hörnefors alla släktträd.

Hörnefors postombud 2

Bild 3. Hörnefors postombud 2.  

Alltså: en önskan om ett mer komplett personregister; som en ytterligare pusselbit till Hörnefors posthistoria där vi idag har hunnit så långt att vi kunnat namnge vilka som skötte postens sysslor vid ”huvudposten ”  Hörnefors postkontor.

Med hälsningar Erik Idhult, 2017-12-18

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se