Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Pollinerings-veckan i Hörneå

Vilda djur i Hörneå

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Pollineringsveckan i Hörneå

Bin är ett återkommande tema på Becken-Webben. Binas väl och ve är en fråga med ökande aktualitet i det moderna samhället, ett samhälle som ger allt mer fokus på människors konsumtion och konflikter och med krympande utrymme för djur och natur.

Becken-Webbens distansskribent Rune Öström i Rosersberg brukar skicka tidningsklipp och information till Redaktionen, inte minst om binas ansträngda förutsättningar. Så även för några veckor sedan, med ett klipp ur DN. Budskapet återkommer - att värna miljön för djur och växter. Pollinering är en grundpelare i det ekologiska system, som förutsättning för inte minst människors matproduktion.

Ett uttalande som anses härstamma från Albert Einstein är:

"If the bee disappears from the surface of the earth, man would have no more than four years to live"

Allvarligt - minst sagt - även om Albert Einsteins intresse för och kunskap om bin är omtvistat! Bidöden väcker oro, men något sådant ses inte i Becken by. Alla samhällen har vaknat till liv våren 2019, men full kraft trots diverse hack i väderkurvan.

Glada bin uppmärksammas denna vecka med Pollineringsveckan 18–26 maj 2019. På deras hemsida kan man läsa att:

Veckan lanserades förra året 2018 av nätverket Pollinera Sverige. Från 18–26 maj 2019 samlas en rad olika initiativ och evenemang runt om i landet där man arbetar för att öka kunskapen om pollinerande insekter och vad de behöver för att överleva. Det finns ett stort engagemang runt om i landet efter alla larm om insektsdöd och artutrotning, många vill bidra till att vända den utvecklingen.

Trevlig initiativ, tycker Becken-bina och Redaktionen, och repeterar några bilder från tidigare artiklar.

Bi på julros

Bild 1. En av byns nya invånare, ett ”Nordiskt bi” på en julros.

Bi med pollenleverans

Bild 8. Ett bi anländer med tung last av pollen. Färgen på pollen varierar beroende på de blommor som skördas.

Gunnar Engström, 2019-05-21

 

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se