Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Pollineringi Ängersjö - jordgubbar

Vilda djur i Hörneå

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Pollinering i Ängersjö - jordgubbar

Pollinering i naturen och i odling är en förutsättning för mycket av vår matproduktion. Humlor är viktiga pollinatörer i Norrland, men dessa fick en besvärlig vår 2021 på grund av kylan i maj månad.

I en akut brist på naturens humlor hörde Gunnar Alskog i Ängersjö av sig till Hörneå i början av juni - om att få hjälp med bin. Alskogs ekologiska grönsaksodling inkluderar även jordgubbar, som nu hotades.

I en akut utryckning flyttades två bisamhällen till åkrarna längst inne i Ängersjö by. Bina verkar ha jobbat intensivt, för nu finns stora mängder jordgubbar till självplockning.

Bin i Ängersjö

Bild 1. Bin från Hörneå på sommararbete i Ängersjö.

Det bör noteras att bin inte får flyttas hur som helst. Hantering av bin omgärdas av ett uråldrigt regelverk då bin var och är en viktig del av hushållning då som nu. Idag skyddas bin, med besiktning av bitillsyn och med respekt för zon-indelning i landet. Att flytta bin måste anmälas till Länsstyrelsen.

Området söder om Umeå och norr om Nordmaling samt delar av Norrlands inland är idag de enda kvarvarande områden i världen där kvalstret varroa inte angripit bina. Även Australien och Nya Zeeland är fria från varroa. Kvalstret kom från Asien, där det levde i symbios med lokala biraser. Klåfingriga människor som ansåg sig vara smartare än naturen flyttad bisamhällen över världen och i detta följde varroa med till Europa och resten av världen, tyvärr.

Bin i Ängersjö

Bild 2. Vackra och goda jordgubbar.

Bin i Hörneå tillhör den gamla rasen i norra Europa, så kallade Nordiska bin. Arbete pågår att återetablera rasen i bland annat Sverige.

Bin från Hörneå förser norra Sverige med många bisamhällen till både etablerade och nya biodlare, från Bollnäs till Gällivare. All hantering sker i samråd med bitillsyn vid Länsstyrelsen, även bedömningen att stödja pollinering i Ängersjö. Själva honungshanteringen är snarast en bisyssla i sammanhanget!

Bin i Ängersjö

Bild 3. Det finns många bär att plocka!

Vädret har även varit soligt, vilket bidragit till bärskörd förutom bidraget (bidrag kallas det när det finns mycket jobb för bina att uträtta med insamling av nektar - det som även ger pollinering). Denna text skrivs för binas arbete, att hjälpa till att skörda de bär som de bidragit till. I så fall - kontakta Alskogs i Ängersjö.

Gunnar Engström, 2021-07-16

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se