Piteå Spelmanslag och Spel-Erik

Musik i Hörneå

Hörneås historia

Startsida

Piteå Spelmanslag och Spel-Erik

Det är med stor uppskattning man konstaterar att innehållet på Becken-Webben läses, och sprider ringar på bäckenvattnet. En sådan ring har nått Piteå, och Staffan Bergström. De gemensamma nämnarna går via sidan om Andreas Bergströms 75-årsdag 1946 (Andreas var Staffans farfar), och den om Spel-Erik på 1820-talet (Staffan medverkar i Piteå Spelmanslag och har intresserat sig för Spel-Eriks noter). Staffan får berätta själv, i ett mail han skickade till redaktionen.   

"Hej "Becken"!
Mitt namn är Staffan Bergström, en gammal hörneforsare i förskingringen, men mina rötter finns i Bäcken/Hörneå. Jag bor sedan drygt 40 år i Piteå. Jag har med stort intresse läst er hemsida. Jag fick tipset om sidan av Rosita Erixon, Roberts mamma (skribentens kommentar: Robert Erixon och web-redaktör Mirjam Hägglöf är bosatta i Bäcken). 

Jag tillhör den Bergströmsläkt, som ganska frekvent förekommer i texterna. Min pappa hette Ossian, min farfar Andreas, min farfarsfar var "Anners-Ersa", min farfars farfar kallades "Spel_Erik"....... Då vet ni nog var ni har mig. Jag har det senare året, som nybliven pensionär, sysslat lite med att sammanställa släktforskning och annat material, därför blev upptäckten av er hemsida synnerligen intressant."

Piteå spelmanslag

Bild 1. Omslag till CD med koppling till det gamla Becken. Notera Staffan Bergströms handskrivna hälsning i övre högra hörnet.

"Jag har också fått uppsatsen om Spel-Erik av Göran Larsson, som refererats till i artikeln. Göran Larsson var även i kontakt med mig och min mor när han gjorde efterforskningar. Som bilaga till uppsatsen fanns ett stort antal noter ur Spel-Eriks notbok. Eftersom jag spelar i ett spelmanslag var noterna intressanta. Problemet var bara att de var svåra att tyda, matematiken i notskriften stämde inte överens med moderna noter, mm. I vårt spelmanslag fanns då en gammal spelman och fiollärare, som hela sitt långa liv (89 år) sysslat med både folkmusik och symfonisk musik. Han hette Folke Larsson (pappa till sångerskan Anna-Lotta Larsson). Han tog med stort intresse sig an Spel-Eriks gamla noter och bearbetade några av dessa (4 st) till modern notskrift. Jag kan nu därför spela några låtar som min farfars farfar också spelade. Ganska häftig känsla! En av låtarna är den som omnämns i er text - "Vals från Piteå" - "Afskriven af Herr Pastor Brynolf Häsälgren", som det står skrivet på notbladet. Den valsen finns med på vår CD "Låtar från Ladrike" med Piteå Spelmanslag. Den andra låten är också en vals. Jag kallar den "Vals från Hörneå" - för att den skall urskiljas från alla andra valser och för att den skall få en identitet. I nothäftet heter den bara "Vals". "

Staffan kommentar även artikeln om Andreas Bergström. Som nämns på sidan så förekom lite namnförbistring, att journalisten refererade till Andreas i texten men att fotot angav namnet ”Anders”. Andreas tolkades som det rätta namnet i titeln till artikeln, vilket även Staffan kommenterar nedan.

"I artikel 1 under rubriken Släkthistoria berättas om min farfar Andreas Bergström. Han hette Andreas, inte Anders, som det spekuleras om i artikeln. Där finns också en bild på en gengasdriven buss. Intressant är att huset som nästan helt skyms av bussen är det hus Andreas byggde 1905. Där hade han sin affär och där föddes både min far Ossian och jag."

Piteå Spelmanslag

Bild 2. Lista av låtar på den CD som Staffan skickade till Becken-webbens redaktion. Låt nr 14 är den som Spel-Erik hade tecknat ned för länge sedan (se text).

Staffan skickade en CD med 19 låtar av Piteå Spelmanslag (bild 1). Av dessa finns ”Vals från Piteå”, en låt som nedtecknades av Spel-Erik på för snart 200 år sedan (bild 2). Och, upphovsmannen var således prästen Brynolf Hesselgren från Piteå.

Redaktionen har, av Piteå Spelmanslag, fått tillstånd att publicera "Vals från Piteå" på hemsidan. Klicka på länken och lyssna på musiken som nertecknades av Spel-Erik från Hörneå för 200 år sedan. Vals från Piteå, med Piteå Spelmanslag

Spel-Eriks noter

Bild 3. Folke Larssons (Piteå) bearbetning av Spel-Eriks noter. 

Piteå-spelmannen Folke Larsson har således bearbetat 4 låtar nedtecknade av Spel-Erik (bild 3), och bland dessa finns noter till en som Staffan givit namnet ”Vals från Hörneå”. Skribent och Staffan har diskuterat kring frågan om ”upphovsrätt”. Staffans kommentar var att noterna faller i kategorin ”traditionell” och att inga hinder finns för publicering. För att sprida ”Vals från Hörneå” till allmänheten, vilket nog Spel-Erik hade uppskattat, kan noterna läsas i bild 4. 

Vals från Hörneå

Bild 4. Vals nedtecknad av Spel-Erik, namngiven av Staffan Bergström.

Staffan avslutar sitt brev med perspektiv kring släktforskning. Han berättar att deras Piteå-födda barn, Sara och Niklas bosatt sig i Stockholm, och att Niklas har en son Oliver. Det är extra roligt att Becken-Webben kan bidra med att knyta band mellan Hörneå och dess idag avlägsna ”bybor”.

"Det känns verkligen trevligt med en kontaktyta mot Bäcken. Jag kommer att följa era öden och äventyr i fortsättningen, var så säker! Min förhoppning är att kunna komma till Bäcken till sommaren för att se om några av de gamla husen finns kvar och träffa några Bergströmare och kanske andra jag känner. P.S., Hälsa Gun och Putte Jonsson. Det var kul att se dom på bilderna!!

MVH Staffan Bergström, Piteå 2009-03-10"

Staffans adress och telefonnummer publiceras ej öppet på nätet, uppgifterna kan fås via mail till redaktionen. Undertecknad skribent och Redaktionen vill uppmana andra läsare, gör som Staffan Bergström, hör av Er med text och bilder som kan bidra till att forma Bäcken i dåtid, nutid och framtid.

                      Gunnar Engström - 2009-03-15

Besökare