Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Per Knutsson minns Bönhuset på Ågern

Ågern och Hamnskär titelsida

Hörnefors Historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Per Knutsson minns Bönhuset på Ågern

I nedanstående text söker Per Knutsson i Södertälje information om lekkamraten Gunilla som bodde i Hörneforsgården på 1940-talet. Rune Öström i Rosersberg var först ut med information om Gunilla. Runes kommentar hittas i slutet av denna artikel.

>>>>>>

Just som Skribenten skulle påbörja en ny artikel om Ågern så ringde mobilen på söndagskvällen. I den presenterade sig Per Knutsson, från Södertälje. Per hette Per-David Karlsson under sin tid i Hörnefors, och var född i Ordenshuset (Bönhuset) på Ågern 1939.

Per som idag är 78 år berättade att hans bror hittat en sida på nätet (Becken-Webben) där det fanns en bild på Bönhuset där Per var född. Pers fru är dessutom intresserad av släktforskning och Per själv har minnen från sin ungdom. Summan av detta resulterade i ett mobilsamtal till undertecknad, till stor tacksamhet för både skribent och läsare av Becken-Webben.  

Per menade att uppgifterna om boende i Bönhuset (fastighet Ågern nr 34) är delvis felaktiga.  Per-Davids far Knut Karlsson flyttade till Bönhuset 1939, då han lämnade föräldrahemmet Ågern nr 40 (södra delen) som son till Helmer och Therese Karlsson. Vi låter Per berätta vidare i den text han skickade till Redaktionen senare samma dag 2016-12-18.

Hej!
Intressant information om "mina rötter" (Ågern nr 34 - Bönhuset/Ordenshuset)! Jag föddes där 17 december 1939. Vi flyttade till Södertälje första halvåret 1947. Jag började 1:a klass hösten 1947.

Pappa var "vaktmästare", samt jobbade som elektriker på bruket. Jag gissar att mamma var hemmafru. Min farfar (Helmer Karlsson, bodde på Ågern nr 40) höll en del predikningar i kyrksalen (Bönhuset), mamma spelade gitarr och sjöng tillsammans med min pappa. Jag tror att farfar tillhörde Evangelistiska Fosterlands Stiftelsen (EFS).

Jag minns att jag kunde cykla runt i kyrksalen med min trehjuling. Gunilla som var min lekkamrat bodde i Ågern 33. På fotot (bild 1) står vi på trappan till Bönhusets ingång, till den del vi bodde i. När jag ser trappräcket kommer jag ihåg att jag fastnade med tungan när jag skulle slicka i mig rimfrost från räcket.

Min bror Alf Göran Knutsson föddes i Södertälje 10 april 1949. Han bor nu i Umeå. Han har två barn Peter och Patrik Knutsson, sambo med Siv Olofsson (född i Hörnefors) sedan ca 44 år. Kul om jag kunde få kontakt med Gunilla på något sätt.

Vänligen Per-(David) Knutsson, född Karlsson, Södertälje. 2016-12-18

Per Knutsson och Gunilla Johansson 1944

Bild 1. Till vänster ses Gunilla Johansson och till höger Per-David Karlsson (nu Per Knutsson) på trappen till Bönhuset/Ordenshuset på Ågern år 1944.

På Becken-Webben berättas om att det bodde en annan familj i Bönhuset år 1944, vilket således är felaktigt. Den familjen (Arvid och Anna Andersson med barn) hade flyttat ut redan år 1939.  

Per berättar om sin jämnåriga lekkamrat Gunilla som var dotter till grannen Helmer och Vilma Johansson i ”Hörneforsgården”, fastighet nr 33. Per-David hoppas få information om Gunilla och möjlig kontakt. Becken-Webbens läsare kan höra av sig till Redaktionen via e-mail med information, så etableras kontakt med Per.  

Per berättade vidare i telefon att då familjen flyttade till Södertälje år 1947 så fanns tre familjer med namnet Karlsson i samma trappuppgång. Då bestämde Pers far Knut att sonen skulle byta namn till Knutsson.

Per har många minnen från Hörnefors. Extra spännande var det när fartyg la till i hamnen, under och efter andra världskriget. Kanske var det ”tax-free” som Per syftade på, vilket nog gällde mången Hörneforsbo med rätt kontakter.

Gunnar Engström, 2016-12-19

Respons på ovanstående text blev momentan, i ett mail från Rune Öström. Rune är känd som Håknäsbon i Rosersberg (Arlanda). Rune har bidragit med mycket information till Becken-Webben, och Rune kände direkt igen den Gunilla som Per Knutsson sökte. Så här skrev Rune:

Intressant om Bönhuset! Ser att Per Knutsson söker kontakt med Gunilla Johansson, hans lekkamrat. Jag var klasskamrat med Gunilla i Realskolan i Nordmaling. Hon bodde vid Hörneforsgården och såvitt jag minns stannade skolbussen där, hon var den enda som steg på/av vid Hf-gården. Men det lär ju inte hjälpa Per förståss.....önskar honom lycka till med efterforskningen.
Rune

En bra början på sökandet efter Gunilla. Becken-Webben är öppen för information via e-mail till Redaktionen eller mobiltelefon.

Gunnar Engström, 2016-12-21

Hörneå bys hemsida, kontakt, web-redaktör: lena.lindholm@becken.se

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se