Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Per Fredriksson i tidningen Västerbottningen - God Jul 2017

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Per Fredriksson i tidningen Västerbottningen - God Jul 2017

I december månad 2017 har två bybor uppmärksammats i lokala tidningar. I den första julartikeln på Becken-Webben noterades Åke Gunnarssons givmildhet till "Operation Smile" för barn med läpp- och gomspalt, vilket var hämtat ur Västerbottens-Kuriren 2017-12-19. Nedan berättas istället om Per Fredriksson, som uppmärksammades i tidningen Västerbottningen, 2017-12-07.

”Per trivs som mentor åt företag”, så inleds artikeln om Per Fredriksson, på Bjännön. Per räknas som bybo i Hörneå men flyttade för ca 10 år sedan till sommarstugan på angränsande Bjännön. Bjännön tillhörde byn som utäga för fiske. Ön har fått vägförbindelse med landhöjning och är idag ett sommartillhåll för byns invånare. I artikeln är Per fotad framför huset han byggt på ”ön”, där han och fru Anna-Lena bor. I bilden nedan har en syntes gjorts, lämplig för julen och lagom förvanskad för att parera begreppet ”copyright”.

Per Fredriksson

Bild 1. Per Fredriksson skymtar i bakgrunden framför sitt hus han byggt på Bjennön. I förgrunden uppvaktas Per i juletid av kända figurer från Walter Elias "Walt" Disney, som inte kräver särskild presentation.

I artikeln berättas att Per kommer från Norrbyn strax söder om Hörnefors, och har en fordonsmekanisk bakgrund och även jobbat på Hörnefors Fabrik i ungdomen.  Stegvis klättrade Per till produktionschef på Komatsu Forest i Umeå, och därifrån till Volvo Lastvagnar. År 2011 drog sig Per tillbaka, vid ungefär 56 års ålder, och det är inget Per ångrar berättar han. Livet på landet är alltid fullt av sysselsättning och möjligheter, kan skribenten flika in.

Per har fortsatt att ha kontakt med företagande, som mentor åt chefer via Almi Förtagspartner.  Per var en av finalisterna till ”årets mentor i Västerbotten”. Tyvärr går det inte att länka till artikeln i tidningen Västerbottningen, där journalisten Viktor Lagerborg berättar om Per och hans olika projekt. Becken-Webben uppmärksammar Per i juletid med detta korta referat.

Gunnar Engström, 2017-12-24

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se