Opel Rekord i Hörneåskogen

Gammalt skrot

Hörneås historia

Startsida

Opel Rekord - passerade revy i Hörneåskogen

När skrotpriset nästan stod som högst, våren 2011, passade byn på att göra sig av med många ton av metallskrot. Tyvärr, eller till mångas glädje och till hembygdsföreningens förtjänst, försvann värdefulla kulturföremål från skogen. Denna artikel berättar om en 50 år gammal Opel Rekord, vars metall nu återfötts, kanske till en ny bil.  

Skrotbilar från Becken

Bild 1. Tre av de nu färdigskrotade bilarna från Becken byaskog. Den färglada bilen i mitten är föremål för denna artikel, en Opel Rekord.

I en artikel våren 2011 berättades om en Volvo PV 444. Den återses även i bild 1, till vänster med karossen prydd av lav.

Opel Rekord

Bild 2. En stilstudie i bilbyggnad.

Opeln hade lagts till ro bakom en lada tillhörande Ivar Bergström (idag dottern Christinas mark). Bilen var till viss del synlig utmed den gamla ”postvägen” som leder mot Ängersjö. Mången skidlöpare har skymtat den läckert blå bilen då Becken skidstadions längdspår passerar just förbi ladan. Därav blir bilens modellbeteckning än mer slående i skidsammanhang – Rekord. Än bättre hade det varit om bilen haft ytterligare några år på nacken, då modellens förlöpare hette Olympia Rekord.  

Opel Rekord

Bild 3.  Notera det avvikande – en bildörr och motorhuv på taket.   

Opeln drogs fram av byborna Leif Borch och Ulf Hahlin. Ett stort tack för denna välgärning. Trots detta finns några bilkyrkogårdar kvar i byn, utan att gå in på detaljer. Veteranbilsentusiaster i läsekretsen torde sörja Opelns öde, eller snarare allehanda reservdelar som gått förlorade.

Opel Rekord

Bild 4. Interiören är rymlig och utsikten är bra. Opeln hade så kallad ”panoramaruta”.

Begreppet ”panoramaruta” var en influens från amerikanska bilar. Just Opel har ganska mycket amerikanskt över sin design. Detta är ganska begripligt då företaget haft ägande och inflytande från GMC sedan 1930-talet. För den oinvigde kan nämnas att panoramaruta avser den främre dörrstolpens vinkel och framrutans krökning runt hörnet.

Opel Rekord

Bild 5. En märkplåt med chassinummer, No 747611, tycker man sig kunna utläsa. För stunden har inte detta kunnat dechiffreras. Dessutom framkommer vikten 1250 kg, varav 600 kg fram och 650 kg tillåts på bakaxeln.   

Opel gjorde oftast stilmässigt vackra bilar. Just denna modell av Rekord fanns mellan åren 1957 och 1960, i en modelltyp kallad P1 och versionerna 1200, 1500 och 1700, där siffrorna återspeglar cylindervolymen. En fyrcylindrig toppventilmotor gav från 40 hk till 55 hk beroende på årsmodell och storlek.

Opel Rekord

Bild 6. Bilen ser onekligen lite tilltufsad ut. Redaktören ses skymta genom den obefintliga framrutan, och med ihärdiga försök att starta bilen. 

Denna artikel kan komma att kompletteras med ytterligare tekniska uppgifter och historier. Varför denna bil till slut hamnade i Hörneåskogen är för stunden okänt.

Gunnar Engström, 2011-11-06

 

Besökare

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.