Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Okänt skrot från Mjösjöberget - svaret

Gammalt skrot

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Okänt skrot från Mjösjöberget - svaret

I artikeln ”okänt skrot från Mjösjöberget”, publicerad 2011-04-29, visade bybon Ulf Hahlin upp ett förvridet skelett av gamla armeringsjärn. Detta hade han hittat vid Mjösjöstugan. Vad tingesten hade för syfte och vad den använts till förblev okänt.

Skrot
Bild 1. Ulf Hahlin visar upp en rostig järnkonstruktion upphittad vid Mjösjöstugan våren 2011. Ståltrådarna är färglagda för att ses tydligare.

Den rostiga konstruktionen visar sig ha en historia, och inte vilken som helst. Om skribenten förstår rätt var även Ulf Hahlin engagerade i denna historia då det begav sig.

Snobben-gänget
Bild 2. Ulf Hahlin och SvenEric Bergström visar stolt upp den rostiga tråden och förmedlar historien.

Svaret på det rostiga föremålets identitet visar sig vara ett grillhalster. Närmare bestämd, var det avsett för att halstra och helsteka en spädgris. Historien kring järnskrotet utspelade sig tydligen 1968. SvenEric Bergström har förmedlat historien, grävt fram diverse rekvisita, och bifogat några bilder till Redaktionen.

Byns ungdomar hade således bildat en klubb på 60-talet, "Snobbenklubben". Klubbens medlemmar hade en keps med namnet Snobben. I denna klubb kom idén till en fest vid Mjösjöstugan, och att steka en gris. Att den oförarglige seriefiguren ”Snobben” skulle ha halstrat en gris känns ju mindre troligt. Kanske inspirerades man istället av dåtidens ”västernfilmer” från Hollywood, kanske High Chaparral, där det inte var ovanligt att se en halstrad gris. Hur det nu blev med den saken, en grisfest på Mjösjöberget, låter sig vara osagt för stunden men det blev i alla fall ett halster.

Ulf Hahlin
Bild 3. En glad bybo med en äkta ”Snobbenkeps” från Becken by, anno 1960-tal. 

Tänk vilken fantastisk historia som kan grävas fram ur en upphittad och rostig stålkonstruktion.


Gunnar Engström, 2011-10-3
0

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se