Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Nya strandpromenaden –potatiskällaren med Stefan Markström

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Nya strandpromenaden – potatiskällaren med Stefan Markström

Lediga dagar runt jul och nyår lämpar sig bra till att utforska nya vägar genom skog och natur, men även i tätbebyggt samhälle. I detta fall visas några bilder från den nya strandpromenaden utmed Hörneån i Hörnefors. Vid Botniabanans tillkomst och dess lokala resecentra projekterades även upprustning av tillfartsvägar och angränsande områden. Här ”på Bruket” i norra delarna av Hörnefors har en ny bro över ”dammen” skapats under 2015, vilken vi återkommer till i en senare artikel. Dessutom förbättras strandpromenad utmed Hörneån, med belysning dessutom.

Ny bro vid dammen på Bruket

Bild 1. Brukskyrkan, magasinet och dammen i bakgrunden. I förgrunden Redaktör Lena Lindholm vid den nya bron över dammen, även om fördämningen nu är borta sedan några år. Becken-Webben återkommer inom kort med historiska bilder kring denna dammbyggnad.

I denna artikel fokuserar vi på en drygt 200 år gammal potatiskällare som restaurerats för konst. Den kallas Jord-Art - mycket fyndigt - och ligger där järnvägsbron passerar över Hörneån.

Jord-Art Hörnefors

Bild 2. Här ses Redaktör Lena Lindholm värma sig i Potatiskällaren. Vintern är kall, här -20 grader C.

Aktuell utställning visar konst av Stefan Markström. Stefan är verksam inom konstnärsgruppen vid Olofsfors bruk utanför Nordmaling, vilket Becken-Webben uppmärksammat tidigare. I potatiskällaren i Hörnefors visas två verk som Stefan tillsammans kallar ”Barn av vår tid”. Målningen i bakgrunden berättar om kulturellt och kommersiellt kaos som ”tävlar om att stimulera och forma oss människor”. Skulpturen är en ”avspegling av människan”, så berättas enligt information på platsen, och Stefan ställer tre frågor till betraktaren:

Vad gör mängden av stimulans med vår kognitiva förmåga?
Kan vi välja vad vi tar till oss?
Kan vi välja hur vid tolkar våra intryck?

Stefan Markström i Potatiskällaren

Bild 3. Jord-Art med Stefan Markströms utställning. Se texten för information.

Man tycker sig få ett svar på Stefans fråga 1), att den kognitiva förmågan (dvs ”tänkandet”) är bristfälligt i och med figurens avsaknad av hjärna. Det ligger nog en del i detta. Internet och Becken-Webben är ju en del i informationssamhället – så artikeln avslutas härmed så att inte stimulansen överdoseras.

Gunnar Engström, 2016-01-07

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se