Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Nyårshälsning inför 2021

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Nyårshälsning inför 2021

Så var Covid-året 2020 snart till ända. En nyårskavalkad 2020 kommer sedermera publiceras på Becken-Webben, ett händelserikt år på många sätt. Först och främst bör de som drabbats av den eländiga pandemin ihågkommas, i synnerhet de som inte får uppleva 2021.

Idag, 2020-12-29 kom grannen Ulf Hahlin över med fyra kassar böcker och papper som i somras hittades bland sågspånet på vinden till ett av byns hus. Där skulle taket renoveras. Yttertaket togs bort och vindsutrymmet såg dagens ljus, säkert 100 år sedan sist.

I modern tid tillhör detta hus familjen Svensson/Sallinen, och före detta familjen Tomas Karlsson och brodern Kjell-Einar. Dessförinnan, 1971, var det släkten Wännman som bodde här. Här hade Wännmans bott under lång tid. Det är under Wännmans tid som dokumenten på vinden härrör, tycker man sig förstå.

Vänd åter till solen 2021

Bild 1. Boken från vindens sågspån.

Familjen Svensson/Sallinen som renoverade taket tyckte det var synd att slänga papper och böcker. Ulf Hahlin förbarmade sig över pappershögarna, och plockade igenom dokumenten tillsammans med bybon Gun Jonsson. Skribenten (undertecknad) hörde berättas om fyndet på vinden, men hade inte så mycket tid att erbjuda under sommaren, än mindre att skriva något på byns hemsida. Se fortsättning om "Wännmans vind" 2021.

Idag kollade Skribenten lite förstrött bland pappren, och lyfte upp en liten bok som återges i bild 1. Titeln "Vänd åter till Solen" kunde passa bra inför nyåret 2021. Vi återkommer till boken av Nils Beskow från 1899, och inte minst namnet skrivet på pärmen. Här finns intressant historia.

Boken "Vänd åter till Solen" har ord som för tankar till coronavirus.

Vänd åter till solen - så lyder ett upprop till vårt släkte från en af Nordens diktare. Vårt släkte är sjukt, klagar han, ..... och kan ej vara annat, ty det bygger och bor allt för mycket i skuggan. De låter ej solen upplysa sina boningar. .... Solen dräper alla skadliga mikrober. Hon är en helsans källa.

Detta låter ju bra och med viss sanning överensstämmande, att corona hör vintern till - medan sol och sommar är gynnsammare. Detta kunde vara intressant läsning för Folkhälsomyndigheten! Orden "...ett upprop till vårt släkte från en av Nordens diktare", kanske utläses Anders Tegnell. Nog om detta.

En kalender från Wållbergs Färghandel i Hörnefors får leva vidare från tidigare nyårshälsningar. Här är den uppdaterad med datum 2021-01-01.

Wållbergs Hörnefors

Bild 2. Hörnefors Färghandel, i regi av G Wållberg, telefon nr 68!

Gott Nytt År 2021

Gunnar Engström, 2020-12-29

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se