Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Nyårsdagens promenad 2020

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Nyårsdagens promenad 2020

Efter Nyårsafton kommer Nyårsdagen 2020. På Becken-Webbens Redaktion har det nästan blivit tradition att vandra utmed Öre-älven, exempelvis nyårsdagen 2019, om nu "ett par år" kan kallas tradition. Här hålls traditionen i liv med några liknande bilder, egentligen från två vandringar årets första och andra dag 2020.

På Redaktionen betyder begreppet "Åtta-Öres promenad" att man passerar Öre-älven fyra gånger; i Håknäsbacken, Långed, Håknäsbacken igen, och avslutningsvis Strömsör/Öre. Det är enklare att beskriva i bild, se nedan, hämtad från artikeln med den fyndiga titeln "Åtta Runt Öre - 16 km".

Åtta runt Öre

Bild 1. Sträckan bildar en 8:a genom att passera två gånger i motsatt riktning över Öre älv i höjd med Håknäs-backen. Byn Öre ligger väster (vänster) om älven. I kartbilden som är hämtad från en GPS är Öre markerat öster om älven, snarast byn Strömsör.

Nyårsdagen 2020

Bild 2. Håknäsbacken, som övergår i hängbron över Öre älv. Man noterar att tillåten vikt minskats, från förra årets 2 ton till nu 0.5 ton. En stor-familj samtidigt på bron kan innebära överlast!? Ett minne säger att skylten förr angav 20 km/tim, men nu 10 km/tim. Vad må hända 2021. Avsikten är god att bron ska leva vidare, en upplevelse med intressant industrihistoria.

Nyårsdagen 2020

Bild 3. Vid passagen över Botniabanan är det alltid roligt ifall tåget kommer "turligt". Se även den spektakulära nyårshälsningen 2011, som berättade om Botniabanans invigning med kung och allt.

Utöver Åtta-Öres-rundan 2020-01-01 gjordes även en runda dagen därpå, den "nedre rundan" i bild 1, med lite modifiering av naturstigen utmed östra sidan av Öre älv istället för skogsvägen (se bild 4). Tillsamman med nyårsrundan 2019-12-31 inleddes året med 32.5 km inom 48 timmar, en bra början.

Nyårsdagen 2020

Bild 4. Älvbrinken utmed Öre älv är fascinerande, här urskogslik del när vattnet där ljuset nästan inte når ned till marken.

Denna artikel är nära identisk med tidigare vandringsreportage på Becken-Webben, inser man bakom datorn. Artikel och bilder bantades därför ned. Däribland sparades intressanta bilder av stenbron i Långed, med fynd av ett flertal inhuggna signaturer från bland annat 1876. Kanske återkommer vi till denna bro under våren 2020.

Gunnar Engström, 2020-01-03

Vass-raketer Becken

GOTT NYTT ÅR 2020
"Vass-raketer" över Tuppholmen Hörnefors/Hamnskär

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se